Gmina Kamień. Rada z nowym przewodniczącym

Nowa Rada Gminy Kam ień z wójtem Dariuszem Stockim

Na sesji inaugurującej dziewiątą kadencję Rady Gminy Kamień zaprzysiężono radnych i wójta Dariusza Stockiego. Przewodniczącym rady został – po 17 latach zasiadania w niej – Piotr Strelczuk, a wiceprzewodniczącymi ponownie Ewelina Piątek i po raz pierwszy Agata Walczuk.

Pierwszą sesję Rady Gminy Kamień dziewiątej kadencji poprowadziła Alina Szczerba, najstarsza spośród radnych. Jednym z najważniejszych punktów obrad było zaprzysiężenie Dariusza Stockiego na wójta gminy Kamień. Po odbiorze zaświadczeń o wyborze i złożeniu ślubowań przez radnych mogli oni już podejmować uchwały. Najistotniejsza z nich dotyczyła wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kamień, a także dwóch jego zastępców (zmieniony statut gminy przewiduje dwóch wiceprzewodniczących rady, a nie jednego, jak poprzednio). Radni i mieszkańcy gminy przywykli już, że na czele rady przez lata stał Zbigniew Czerwonka, ale tym razem nie dostał on już mandatu zaufania od wyborców. Jego następcę wybrano na sesji inaugurującą dziewiątą kadencję Rady Gminy Kamień. Zgłoszono trzech kandydatów do tej funkcji. W głosowaniu tajnym Piotr Strelczuk zdobył 10 głosów, Ewelina Piątek – 4, a Małgorzata Klekot – 1. Wybór P. Strelczuka na przewodniczącego rady radni zatwierdzili jednogłośnie w drodze uchwały. P. Strelczuk jest radnym z najdłuższym stażem, a w radzie gminy zasiada od 2007 r.

– Gratuluję i liczę na dobrą współpracę – stwierdził wójt Stocki.

Zgłoszono trzy kandydatki na wiceprzewodniczące. Najmniej głosów radnych – 6 – otrzymała M. Klekot. Przy stole prezydium Rady Gminy Kamień wspólnie z P. Strelczukiem zasiadły Ewelina Piątek (13 głosów) i Agata Walczuk (10 głosów). Uchwałę w sprawie wyboru E. Piątek (w poprzedniej kadencji też była wiceprzewodniczącą Rady Gminy Kamień) i A. Walczuk na wiceprzewodniczące rady przyjęto 14 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym.

W Radzie Gminy Kamień zasiada 12 radnych z KWW Dariusza Stockiego: A. Walczuk, Kamil Wnuk, A. Szczerba, P. Strelczuk, Renata Watrakiewicz, Marzena Nafalska, Roman Kołtun, Anna Syryjczyk, M. Klekot, E. Piątek, Marcin Hałaj, Krzysztof Szostak. Z kolei z KWW Michała Mazurka w radzie zasiadają: Jolanta Jarmuł, Tomasz Sabarański, Karolina Martyniuk. (mo)

News will be here