Gmina Krasnystaw luzuje obostrzenia

Gmina Krasnystaw znosi niektóre obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Miejscowy urząd został częściowo otwarty, ale obsługa klientów nadal odbywa się przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

Zgodnie z zarządzeniem wójt gminy Krasnystaw Edyty Gajowiak-Powroźnik mieszkańcy są obsługiwani w trzech pokojach na parterze budynku. W Biurze Obsługi Interesantów można m.in. załatwić sprawy związane z działalnością gospodarczą, uzyskać zaświadczenia o stanie majątkowym czy pobrać druki wpłat podatków. Otwarty jest również pokój nr 1, w którym tradycyjnie są rozpatrywane sprawy związane z ewidencją ludności, dowodami osobistymi i działalnością Urzędu Stanu Cywilnego.

By załatwić sprawy dotyczące gospodarki przestrzennej, budownictwa czy ochrony środowiska został przygotowany dodatkowo pokój nr 3. Natomiast klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie są obsługiwani w specjalnie przygotowanym miejscu w wejściu do tej placówki.

Wszyscy, którzy wybierają się do urzędu gminy lub ośrodka pomocy powinni pamiętać o przestrzeganiu ważnych zasad. – Wejście do budynku jest możliwe tylko drzwiami głównymi lub prowadzącymi bezpośrednio do GOPS, a odwiedzający obydwa miejsca są zobowiązani do używania maseczek i rękawiczek lub do dezynfekcji rąk w wejściu do budynków.

Pracownicy urzędu gminy i ośrodka pomocy mogą obsługiwać tylko po jednej osobie, zaś pozostali powinni oczekiwać na swoją kolej, zachowując bezpieczną odległość – mówi Gajowiak-Powroźnik. Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania i inne dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów, wrzucać do skrzynki przy głównym wejściu do urzędu gminy, przesyłać za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjną pocztą, albo korzystać ze skrzynki podawczej ePUAP. (k)