GMINA LEŚNIOWICE. Nowe zadania zatwierdzone

Rada Gminy Leśniowice zebrała się w trybie nadzwyczajnym, aby podjąć jedną ważną uchwałę. Dotyczyła projektu „Senior plus” i przebudowy dróg gminnych.

Radni gminy Leśniowice przywykli do kilkugodzinnych posiedzeń. Ostatnia sesja (31 października) trwała niespełna pół godziny. Zwołano ją w trybie nadzwyczajnym po to, aby wprowadzić do wieloletniej prognozy finansowej m.in. nowe zadanie dotyczące aktywizacji seniorów w ramach programu „Senior plus”, które ma być dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Projekt przewidziany jest do realizacji z dofinansowania z Unii Europejskiej, wynoszącej około 95 procent wartości całego zadania – stwierdziła na sesji Lucyna Sak, skarbnik gminy Leśniowice. – Zadanie ma być realizowane na przełomie dwóch lat – 2024/2025 – a łączne nakłady finansowe na nie to 374 tysiące złotych. Projekt realizowany ma być przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do WPF wprowadzono też 550 tys. zł, tj. rządową dotację na przebudowę dróg gminnych w Dębinie i Wierzbicy. Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice, poinformowała, że leśniowiccy samorządowcy przygotowują się do ogłoszenia przetargu na te zadania. Uchwałę w sprawie zmian w WPF podjęto 12 głosami „za”. Przy okazji wójt Jabłońska poinformowała radnych o rozstrzygnięciu przez chełmskie starostwo przetargu na przebudowę drogi powiatowej przebiegającej m.in. przez Sielec.

– Wyłoniono wykonawcę i zabezpieczane są brakujące środki na to zadanie – oznajmiła wójt Jabłońska. (mo, fot. UG Leśniowice)

News will be here