Gmina Żmudź. Wójt Niezgoda z silnym wsparciem

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Żmudź

Sesja inaugurująca dziewiątą kadencję Rady Gminy Żmudź bez niespodzianek. Radni i wójt Edyta Niezgoda zostali zaprzysiężeni, a na przewodniczącego rady ponownie wybrano Krzysztofa Gawrjołka. Jego zastępcą został Józef Chwała. W radzie wójt może liczyć na wsparcie 13 radnych.

Pierwszą sesję Rady Gminy Żmudź dziewiątej kadencji poprowadził Zdzisław Makowski, najstarszy spośród radnych. Radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowania. Na wójt gminy Żmudź zaprzysiężono Edytę Niezgodę, która gratulowała radnym uzyskania mandatów.

– Liczę na dobrą współpracę na rzecz społeczeństwa naszej gminy – oznajmiła wójt Niezgoda, która gospodarzem gminy Żmudź jest od 2010 r. i będzie to jej ostatnia kadencja na tym stanowisku.

Po tym, jak radni złożyli ślubowanie mogli już podejmować uchwały, a najważniejsza z nich na sesji inaugurującej kadencję dotyczyła wyboru przewodniczącego Rady Gminy Żmudź. Jedynym zgłoszonym kandydatem do tej funkcji był Krzysztof Gawrjołek, który w poprzedniej kadencji stał już na czele żmudzkiej rady. W tajnym głosowaniu radnych zdobył on 12 głosów na „tak”, 2 na „nie”, a 1 głos był nieważny. Uchwałę w sprawie wyboru Gawrjołka na przewodniczącego przyjęto już jednogłośnie.

– Dziękuję za zaufanie, dołożę wszelkich starań, aby tę funkcję sprawować rzetelnie dla dobra wspólnego i sprawnie prowadzić sesje – stwierdził przewodniczący Gawrjołek.

Gminny statut przewiduje, że Rada Gminy Żmudź może mieć jednego wiceprzewodniczącego. Jedynym zgłoszonym kandydatem do tej funkcji był Józef Chwała. W tajnym głosowaniu radnych zdobył on 13 głosów na „tak”, a 2 na „nie”.

Przypomnijmy, że w Radzie Gminy Żmudź zasiada 9 radnych z KWW Edyty Niezgody (wszyscy do tej pory zasiadali w radzie) i są to: J. Chwała, Barbara Dzikowska, K. Gawrjołek, Katarzyna Rzeźnik-Stempkowska, Z. Makowski, Katarzyna Radziewicz, Jolanta Głaz, Elżbieta Wagner, Halina Pietryczuk. W Radzie Gminy Żmudź zasiada 6 nowych radnych: Damian Michalczuk, Halina Biela, Piotr Pieczykolan (cała trójka z KWW Pawła Zdunka), Marcin Magier, Małgorzata Olszewska (oboje z KWW Mateusza Świetlickiego) i Beata Fronc (KWW Gmina Żmudź 2024 reprezentujący Mariusza Łaszkiewicza). (mo)

News will be here