Gorąco w pracy

Brak napojów i zbyt wysoka temperatura w pracy – takie dwa sygnały wpłynęły ostatnio do inspekcji pracy w Chełmie w związku z upałami. W jednym z zakładów pracy kontrola już trwa, w drugim rozpocznie się lada dzień.

Ekstremalnie wysokie temperatury to ekstremalnie trudne warunki pracy. Upał najbardziej może dawać się we znaki tym, którzy pracują fizycznie, np. w polu, asfaltują drogi itd. Łatwiej mają ci, którzy pracują w klimatyzowanych pomieszczeniach, ale to w wielu miejscach wciąż luksus. W ubiegłym roku w czasie największych upałów część urzędników z chełmskiego ratusza zwolniono do domów kilka godzin wcześniej.

Ale wtedy inni byli niezadowoleni, bo też chcieli mieć fajrant wcześniej i poskarżyli się w tej sprawie przełożonym. Sprawa wywołała zamieszanie i w tym roku w chełmskim ratuszu z powodu upałów nikt już nikogo nie zwalniał do domu. Jeden z wójtów powiatu chełmskiego mówi wprost, że na trudne warunki mogą narzekać rolnicy, operatorzy żurawi, ale nie urzędnicy, którzy nawet jeśli nie mają klimatyzacji w pokojach, to przeważnie dysponują wentylatorami.

Tak, czy inaczej pracodawców obowiązują przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy związane z temperaturą otoczenia. Nadzorują to pracownicy chełmskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. Według rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej „w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy”.

Gdy pracodawca nie zapewnia odpowiednich warunków pracy musi się liczyć z konsekwencjami, a konkretnie z kontrolą inspektorów pracy. W związku z falą upałów do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie wpłynęły dwa sygnały z Chełma i powiatu chełmskiego. – Dotyczyły one wykonywania przez pracowników pracy w wysokich temperaturach na terenie sklepu prowadzącego sprzedaż artykułów AGD oraz na terenie hali zakładu produkcyjnego oraz niezapewnienia przez pracodawców napojów chłodzących pracownikom – informuje Katarzyna Fałek-Kurzyna z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.

– Inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie Oddział PIP w Chełmie rozpoczął kontrolę w jednym z podmiotów, których dotyczył sygnał. Z uwagi na fakt, że kontrola nie została jeszcze zakończona, wszelkie informacje o końcowych ustaleniach i środkach prawnych skierowanych przez inspektora pracy zostaną udostępnione po zakończeniu postępowania kontrolnego. W drugim zakładzie pracy zaplanowano rozpoczęcie kontroli w najbliższych dniach. Jednocześnie informuję, iż w związku z upałami inspektorzy pracy reagują na wszystkie sygnały wpływające do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, dotyczące niewywiązywania się przez pracodawców z ciążących na nich obowiązków w tym zakresie. mo