Grają dla Kuby!

Wkrótce w Białopolu wielki koncert charytatywny na rzecz 18-letniego Jakuba Mikołajczyka walczącego z chorobą nowotworową. Im więcej uczestników imprezy, tym większe wsparcie dla Kuby.

W grudniu ub.r. u Jakuba Mikołajczyka z Horeszkowic (gmina Białopole) wykryto chłoniaka Hodkina. Uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie niedawno obchodził 18. urodziny. Zamiast świętować przechodził chemioterapię. Leczenie i koszty związane z dojazdami do szpitala to spory wydatek. Rodzinie potrzebne jest wsparcie.

Najbliżsi Kuby, jego przyjaciele, znajomi i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu, organizują koncert charytatywny na stadionie sportowym w Białopolu. Imprezę zaplanowano 5 maja. Trwają intensywne przygotowania. W programie licytacje, występy lokalnych zespołów i atrakcje dla dzieci. Tam trzeba być! (mo)