Grosz do grosza…

Radni z Rejowca Fabrycznego ustalili podatki na 2020 rok. Podatek od budynków mieszkalnych podnieśli o… 1 grosz. Ciekawe czy kierowali się staropolskim przysłowiem o kokoszy?

Grosz do grosza a zbierze się kokosza – mówi stare porzekadło. Ma zachęcić do odkładania nawet najmniejszych sum. O grosze, w niektórych przypadkach dosłownie, podnieśli podatki na 2020 rok radni z Rejowca Fabrycznego podczas ostatniej sesji (28 października).

O jeden grosz, do 67 gr za mkw., wzrośnie podatek od budynków mieszkalnych. Podobnie o 1 grosz (do 39 gr za mkw.) wzrośnie opłata za grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi. O 10 groszy wzrośnie opłata za garaże (do 5,7 zł za mkw.) i budynki gospodarcze (do 5,4 zł za mkw.).

23,27 zł za mkw., czyli o 41 groszy więcej, zapłacą od nieruchomości przedsiębiorcy. Stawka podatku od gruntów zajętych pod działalność wzrośnie o 2 grosze – do 0,89 zł za mkw.

W przyszłym roku nie zmienią się stawki podatków od środków transportowych. Podatek rolny pozostawiliśmy na poziomie podanym przez GUS tj. 58,46 zł za decytonę. W ubiegłym roku było to 54,36 zł – mówi Robert Szwed, przewodniczący rady miasta Rejowiec Fabryczny.

W przyszłym roku wpływy do budżetu miasta z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosą 532 534 zł i dzięki „groszom” podwyżki wzrosną o prawie 30 tys. zł w stosunku do tego roku. O 16 tys. zł więcej wpłynie do miejskiej kasy od osób prawnych. Nadal największym płatnikiem podatku jest miejscowa cementownia, która w przyszłym roku zapłaci miastu ponad 1,5 mln zł od swoich nieruchomości.

– Łączne wpływy z podatków od nieruchomości powinny być wyższe o ok. 46 tys. zł w porównaniu z rokiem bieżącym – kalkuluje R. Szwed. (bf)