Hańsk kulturą stoi

W środę (27 marca) w Operze Lubelskiej odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, podczas której zarząd województwa uhonorował osoby i instytucje zasłużone dla kultury. W tym wyjątkowym gronie znalazł się Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku, który otrzymał „Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego” za całokształt działalności. – To kolejny sukces w 34-letniej historii naszego ośrodka – cieszy się jego dyrektor Ariel Struski.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność w trzech placówkach: w Hańsku, w Domu Kultury w Dubecznie oraz w Bibliotece Publicznej Gminy Hańsk. Wyremontowany i dostosowany do obecnych potrzeb lokalnej społeczności budynek GOK stał się jednym z najnowocześniejszych obiektów kulturalnych w powiecie włodawskim, a nawet w regionie.

Wyposażony w nowoczesne urządzenia i technologie audiowizualne, liczne sale na zajęcia tematyczne pozwala na pielęgnowanie dawnych i stworzenie nowych aktywności w sferze kultury. W strukturach GOK działają liczne grupy artystyczne: kapela „Hańszczanie”, „Cygańskie rytmy” – Koło Aktywnych Kobiet, zespoły śpiewacze „Kulczynianki”, „Seniorki” oraz zespół męski z Dubeczna.

Stanowią one wizytówkę gminy i powiatu. Inspirowanie i opieka nad działalnością zespołów daje efekty w postaci licznych nagród na wszelkiego rodzaju festiwalach i przeglądach. Ważne miejsce w dorobku artystycznym GOK zajmuje „Zespół Obrzędowy” – międzypokoleniowa grupa teatralna znana nie tylko w powiecie włodawskim, ale także na arenie wojewódzkiej, a nawet krajowej. Zespół Obrzędowy wielokrotnie reprezentował nasz powiat na Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie.

Ponadto siedmiokrotnie był laureatem Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej, stale współpracuje z Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, gdzie prezentuje w Noc Sobótkową dobrze znane wszystkim widowisko „Wilia św. Jana”.

Warto także wspomnieć, że przy GOK działa dziecięco-młodzieżowa grupa teatralna „Babeczki z rodzynkiem”, „Animalo”, Klub Kobiet, Dyskusyjny Klub Książki, dziecięce grupy taneczne, Klub Kodera, Kluby Seniora w Hańsku oraz Dubecznie. Zaangażowanie oraz pomysłowość pracowników i mieszkańców w podejmowaniu nowatorskich działań sprawiła, że w województwie mówi się głośno, że gmina Hańsk kulturą stoi.(b)

News will be here