Historia pisana dobrem

Przy Zespole Szkół nr 12 w Lublinie 5 lutego br. rozpoczął działalność Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.


Do klubu należy dwadzieścia pięć osób: nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice uczniów i dyrekcja. Pierwszy w naszym mieście klub działający przy zespole szkół powstał we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem i wchodzi w skład jego struktury okręgowej. – Zaczęła się historia pisana dobrem, ofiarnością, altruizmem, miłosierdziem, odpowiedzialnością za drugiego człowieka, który nas potrzebuje. Udało nam się opowiedzieć po stronie dobra.

Mamy nadzieję, że Klub będzie rozwijał się, rozrastał i podejmował dobre decyzje i przedsięwzięcia – mówi Joanna Kowalczyk, inicjatorka założenia Klubu, nauczycielka Zespołu Szkół nr 12 Lublinie. Działalność klubu wspiera dyrektor Zespołu Szkół nr 12 Lucjan Miciuk.

– Obecnie w powiecie Lublin mamy 17 Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, w tym 3 utworzone w 2019 r. Na dzień dzisiejszy we wszystkich Klubach HDK PCK zrzeszonych jest ok. 300 członków i ponad 700 wolontariuszy. W 2019 r. dzięki różnym akcją poboru krwi, jakie zostały zorganizowane w naszych klubach, udało się pozyskać ok. 1000 litrów krwi pełnej na terenie powiatu lubelskiego – podkreśla Urszula Drozdowska-Hradil z Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK. (EM.K.)