Hospicjum perinatalne nie powstanie

Nie ma szans na powstanie w najbliższym czasie w powiecie świdnickim hospicjum perinatalnego, o co wnioskował radny Tomasz Szydło (PiS). Placówka miałaby opiekować się rodzicami dziecka, którzy dowiedzieli się o ciężkiej, nieuleczalnej chorobie płodu.


Hospicjum perinatalne to placówka zapewniająca wsparcie medyczne, psychologiczne i duchowe rodzicom dzieci, które mogą umrzeć w okresie ciąży, w trakcie porodu lub niedługo po nim z powodu obciążenia nieuleczalnymi wadami wrodzonymi. Dla rodziców stających przed dramatycznym wyborem: kontynuować taką ciążę czy ją zakończyć, hospicjum ma stanowić alternatywą dla aborcji z powodów eugenicznych.

Taki ośrodek funkcjonuje m.in. przy Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Rodzinom i matkom pomaga tam zarówno personel medyczny, jak i psycholog oraz koordynator wszystkich działań medycznych. Cały zespół czuwa nad matką i rodziną od chwili, gdy ciężarna otrzyma skierowania do ośrodka, do ostatniego dnia żałoby, tj. 30. dnia od śmierci dziecka. Wtedy np. prowadzone są grupy wsparcia dla rodzin.

– Uważam, że hospicjum perinatalne w naszym powiecie jest potrzebne. Mogłoby ono pomóc rodzinom będącym w trudnej sytuacji i stojącym przed dylematem: czy kobieta ma poddać się aborcji, czy urodzić ciężko chore dziecko, które umrze po urodzeniu. Właśnie dlatego należy takim osobom pomóc i nasz powiat powinien rozważyć utworzenie takiej placówki. Hospicjum mogłoby powstać w Świdniku lub innej miejscowości powiatu – tłumaczy Tomasz Szydło (PiS) – Zdaję sobie sprawie z tego, iż koszty są duże, ale mam nadzieję, że wspólnymi siłami powiatu, gmin czy utworzonej na te potrzeby fundacji uda się osiągnąć cel. Na pewno nie chciałbym, aby ten pomysł przepadł.

Władze powiatu doceniają pomysł, ale na razie mówią „nie”. – Taki ośrodek jak najbardziej jest potrzebny, ale z powodów organizacyjnych i finansowych na dziś nie możemy podjąć się tego wyzwania. Ani nie dysponujemy odpowiednim lokalem, ani w obecnej sytuacji finansowej nie stać nas na utworzenie i później utrzymanie takiego hospicjum – mówi Łukasz Reszka, starosta świdnicki.

Reszka dodaje, że powiat ma już w planach inne inwestycje w zakresie zdrowia. – Chodzi o rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz szpitala w Świdniku, a dokładnie porodówki i pediatrii – precyzuje starosta. JN