Idealne warunki do rozrodu

Tylko na terenie Nadleśnictwa Sobibór zawieszono w ostatnim czasie niemal 2 tys. budek lęgowych. Ptaki będą w nich miały doskonałe warunki do rozrodu.

– Budki wiesza się głównie dla ptaków tzw. ,,dziuplaków” po to, by zwiększyć ilość możliwych do gniazdowania miejsc i tym samym powiększyć populację gatunku na danym terenie. W tym roku zawiesimy dodatkowych 10 sztuk największych budek dla dużych ptaków. Mamy nadzieję, że zajmą je puszczyki, które składają jaja na przełomie lutego i marca – mówi Andrzej Milaniuk, nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór. W zawieszaniu i monitoringu konstrukcji pomaga Grupa Badawcza Sobibór z dr Bartłomiejem Woźniakiem, który przy pomocy specjalistycznego sprzętu wspinał się na drzewa i osobiście mocował budki.

W zasobach nadleśnictwa znajduje się ponad 1830 wywieszonych budek różnego typu. Te najmniejsze przeznaczone są dla takich gatunków jak wróble, mazurki, pleszki, kowaliki, a także sikorki bogatki i modre, rzadziej ubogie. – Większe chętnie zasiedlają sikorki modre, ubogie, sosnówki, czubatki oraz czarnogłówki. Nie wiesza się ich jak popadnie, ale wedle z góry określonego planu, bowiem nie wszystkie ptaki tolerują swoje sąsiedztwo.

Wróble i mazurki się „dogadają”, ale już sikory są bardzo terytorialne i nie będą znosić innych sikor mieszkających w okolicy nawet kilkudziesięciu metrów – wyjaśnia nadleśniczy. Największe budki o wielkości otworu od 11 do 15 centymetrów średnicy przeznacza się dla puszczyków, gągołów, nurogęsi i krzyżówek, a także pustułek, o ile zawiesi się je na względnie otwartej przestrzeni i na odpowiedniej wysokości. Zwykle jest to od 8 do 12 metrów nad ziemią. (bm)

News will be here