II LO i ZST mają największe wzięcie

We wrześniu naukę w chełmskich szkołach średnich rozpoczęło o 600 uczniów klas pierwszych więcej niż rok temu. Ale to nie zasługa wyżu demograficznego, tylko nieudanej reformy szkolnictwa, bo w ostatniej rekrutacji uczestniczyły dzieci z dwóch roczników i podobnie będzie w tym roku szkolnym. Największym zainteresowaniem cieszy się II Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Technicznych.

Na komisji oświaty, kultury i sportu Rady Miasta Chełm urzędnicy przekazali radnym informację o stanie przygotowania miejskich szkół do roku szkolnego 2022/2023. Radny Stanisław Mościcki zauważył w tym materiale kilka błędów, a radny Marek Sikora – o dziwo – stwierdził nawet, że jest on zbyt obszerny. Bez względu na to, informacja stanowi cenne źródło wiedzy o chełmskiej oświacie, ale też demografii

. Do 11 miejskich przedszkoli zapisano ogółem 1370 dzieci, uczęszczających do 56 oddziałów (o 1 mniej niż w poprzednim roku szkolnym). W roku szkolnym 2021/2022 liczba przedszkolaków wyniosła 1355, a to oznacza, że od września w miejskich przedszkolach dzieci jest o 15 więcej. Z kolei naukę w miejskich szkołach podstawowych we wrześniu br. podjęło 3615 uczniów (w 153 oddziałach).

W tym roku szkolnym przyjęto 461 uczniów do 21 klas pierwszych (jest o 46 więcej pierwszoklasistów niż rok temu i o 3 wzrosła liczba klas pierwszych). W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym w chełmskich podstawówkach uczy się jednak o 99 mniej uczniów, a liczba oddziałów zmniejszyła się o 9. Najwięcej dzieci przyjęto do Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie.

Rekordowa była rekrutacja do szkół średnich. Wynika to z faktu, że ósmoklasistów było więcej, bo w związku z nieudaną reformą edukacji w naborze uczestniczyły zarówno dzieci urodzone w 2007 r., jak i w pierwszej połowie 2008 r., czyli sto pięćdziesiąt procent zwykłej liczebności rocznika (podobnie będzie w tym roku szkolnym). W roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych przyjęto 1706 uczniów do 55 oddziałów.

W porównaniu z rokiem szkolnym 2021/2022 liczba pierwszoklasistów zwiększyła się aż o 600, a liczba klas pierwszych o 20. Największym zainteresowaniem cieszyło się II LO oraz ZST. Łącznie w chełmskich szkołach ponadpodstawowych uczy się 5 181 uczniów w 177 klasach (w poprzednim roku szkolnym 4 864 uczniów w 168 oddziałach). Ostatecznie liczba uczniów chełmskich szkół średnich zwiększyła się o 317 i 9 oddziałów w stosunku do roku ubiegłego. (mo)