Inwestor przygotowany na wszystko

Firma PDCo rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie budowy kopalni węgla kamiennego w Kuliku. Pierwsze spotkanie odbyło się w sobotę, 18 listopada w Cycowie. To do tej gminy ma wpłynąć gros podatków za wydobycie węgla.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyło około 50 mieszkańców i samorządowców. Zapoznali się z postępem prac przy projekcie Jan Karski, zakładającym budowę kopalni węgla w Kuliku w sąsiedniej gminie Siedliszcze. Szczegóły przyszłej inwestycji przedstawiali: Mirosław Taras – wiceprezes PDCo oraz dr Witold Wołoszyn – manager ds. środowiskowych w spółce. W konsultacjach wzięli także udział przedstawiciele renomowanej firmy Multiconsult Polska, która przygotowywała dla PDCo niezbędny dla uzyskania koncesji wydobywczej Raport Oddziaływania na Środowisko. Piotr Poborski z Multiconsult prezentował najważniejsze zagadnienia związane z potencjalnymi skutkami środowiskowymi budowy kopalni. Mieszkańcy mieli okazję do zadawania pytań a te dotyczyły m.in. potencjalnych szkód górniczych i nowych miejsc pracy w kopalni.
Firma PDCo już po uzyskaniu koncesji na wydobycie węgla podejmie działania prewencyjne, które mają zapobiec szkodom górniczym. Firma będzie np. wypłacała pieniądze na wzmocnienie konstrukcji budynków i budowę niezbędnych urządzeń hydrotechnicznych.
– Ponadto zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem kopalnia ma obowiązek wypłaty odszkodowania lub wykupu zniszczonego w wyniku jej działania terenu – zapewniali przedstawiciele PDCo.
Do pracy w samej kopalni potrzebnych będzie około dwóch tysięcy osób. – W większości będą to górnicy, ale firma będzie szukała także techników, pracowników przeróbki, osób odpowiedzialnych za logistykę, handel węglem i wielu innych – mówił Mirosław Taras. – A kluczowi pracownicy nowej kopalni będą pracować na umowy o pracę, co deklarowałem od początku.
Zwłaszcza ta informacja powinna spodobać się mieszkańcom Cycowa. Nowy zakład stworzy nie tylko nowe, ale przede wszystkim bardzo dobrze płatne miejsca pracy. Spora część pracowników może pochodzić właśnie z tej gminy. Cyców zyska też najwięcej z tytułu przyszłych podatków od wydobycia węgla.
Spotkania konsultacyjne organizowane przez PDCo nie są obowiązkowe, ale wpisują się w międzynarodowe standardy i świadczą o poważnym traktowaniu mieszkańców gmin, na terenie których spółka planuje swoje przedsięwzięcie. Formalne konsultacje, zgodnie z procedura udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu, organizować będzie regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i spełniając międzynarodowe standardy zaproponowaliśmy dodatkowe spotkania konsultacyjne – mówi Witold Wołoszyn.
Kolejne odbędą się w gmine Siedliszcze i Wierzbica. (bf)