Inwestycje i plany na przyszłość

Większych dyskusji podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kamień nie było. Za to szczegółowo omówiono strategię gminy i wszystkie trwające oraz planowane inwestycje.

Początek sesji zdominowały kwestie związane ze Strategią Rozwoju Gminy Kamień na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r. Samorząd, tak jak inne w powiecie chełmskim i nie tylko, opracowuje taki dokument, aby skuteczniej ubiegać się o dotacje i rozwijać gminę. Transmitowana sesja Rady Gminy Kamień była formą konsultacji strategii, bo ze względu na epidemię większe spotkania z mieszkańcami są na razie wykluczone. Każdy zainteresowany może zapoznać się z zamieszczonym na stronie gminy projektem strategii i składać do niego uwagi. Dokument ten podczas sesji omówił przedstawiciel firmy, która ją opracowuje.

Radni uchwalili też sporo zmian budżetowych. Przeznaczono 90 tys. zł na 11 dodatkowych zjazdów do pól wzdłuż planowanej ścieżki rowerowej w Strachosławiu. Konieczne było też dołożenie dodatkowych pieniędzy na utrzymanie dróg, bo z puli tej dużo wydano na tegoroczne odśnieżanie. Gmina ogłosiła przetarg na dostawę kruszywa na gminne drogi. Urzędnicy chcą zakupić 800 ton, ale wiele zależy od cen zaproponowanych przez oferentów.

Z 1 mln 160 tys. zł, przeznaczonych w budżecie na rozbudowę pomieszczeń przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kamieniu, pozostało 120 tys. zł. Pieniądze te będą rozdysponowane na wyposażenie przedszkola (70 tys. zł m.in. na zabawki, meble) oraz na wymianę instalacji elektrycznej na piętrze i w podpiwniczeniu podstawówki. Na to drugie zadanie przeznaczono 50 tys. zł, ale to tylko pierwsza pula, bo zadanie oszacowano na ok. 200 tys. zł. Będzie ono wykonywane podczas wakacji.

Zadanie jest pilne z powodu coraz częstszych awarii i spięć (przybyło komputerów, sprzętu multimedialnego i sieć nie wytrzymuje obciążenia). Podjęte zmiany budżetowe dotyczą też funduszu sołeckiego w Pławanicach. Tamtejsi mieszkańcy uznali, że pilniejszy niż planowana siłownia zewnętrzna przy miejscowej świetlicy będzie montaż przy niej instalacji fotowoltaicznej. Świetlica ma ogrzewanie kominkowe, ale obejmuje ono tylko salę rekreacyjną. W łazienkach i szatniach, wykorzystywanych przez zawodników sportowych, zimą jest chłodno.

Ze względu na wilgoć ta część budynku podczas kolejnych mroźnych zim będzie niszczała, a tego mieszkańcy nie chcą. Rozwiązaniem ma być dogrzanie świetlicy dzięki energii wyprodukowanej przez planowaną instalację fotowoltaiczną. Zmiany budżetowe radni przyjęli bez sprzeciwu. Jednomyślnie uchwalili też wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień na lata 2021-2025. Przy okazji, Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień, przypomniał, że gmina dysponuje 8 lokalami komunalnymi. Na dwa z nich są chętni i jest nadzieja, że gmina sprzeda je w przetargu, na co jest zgoda radnych.

Za otrzymane pieniądze urzędnicy chcieliby wyremontować dach w byłej szkole w Pławanicach, w której również znajdują się lokale komunalne. Podczas sesji ustalono też, że sezon kąpielowy nad zbiornikiem wodnym w Natalinie potrwa od 1 lipca do 29 sierpnia br. Zaledwie dzień przed otwarciem sezonu zakończyć mają się długo oczekiwane prace przy zagospodarowaniu zalewu w Natalinie. Wkrótce ruszą one pełną parą. Kolejną uchwałą radni zgodzili się, aby gmina przystąpiła do współpracy w ramach „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” i zawarcie porozumienia z należącymi do ChOF gminą Chełm oraz miastem Chełm.

W ramach tej współpracy samorządowcy z Kamienia zgłosili inwestycje, jakie chcieliby realizować: budowę boisk przy podstawówkach w Kamieniu i Strachosławiu (1,9 mln zł), podniesienie jakości usług poprzez realizację i rozbudowę sytemu informatycznego w gminie Kamień (2 mln zł), budowę ponad 3 km ścieżki rowerowej od Kamienia do Natalina z utwardzeniem parkingu na gminnej działce w pobliżu kościoła w Pławanicach (3,3 mln zł), montaż mikroinstalacji OZE dla mieszkańców gminy (3,5 mln zł), budowę PSZOK za oczyszczalnią ścieków w Kamieniu (1,5 mln zł). Plany imponujące.

To, co bieżące

Wójt Stocki poinformował, że do końca kwietnia firma ze Świdnika dostarczyć ma ciągnik za 170 tys. zł. Kosiarkę i beczkę asenizacyjną urzędnicy już kupili. Dzięki własnemu sprzętowi samorząd zaoszczędzić ma na różnych usługach do tej pory zlecanych firmom. Gmina przygotowuje dokumentację projektową na docieplenie i remont wnętrza świetlicy w Wolawcach, gdzie planowane są warsztaty zielarskie. Dokumentacja jest niezbędna, aby pozyskać za pośrednictwem LGD „Ziemi Chełmskiej” dofinansowanie na te zadania. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem przy świetlicy powstanie ogród z ziołami, gdzie mieszkańcy odbywaliby warsztaty.

Kiepska wiadomość jest taka, że gmina Kamień nie otrzymała dotacji na planowany klub seniora. Wniosek opracowano poprawnie, ale dostał zbyt mało punktów. Od decyzji tej złożono odwołanie. Podczas sesji przedstawiono jeszcze sprawozdania z działalności gminnej biblioteki, także realizacji gminnych programów: przeciwdziałania przemocy w rodzinie; wspierania rodziny; strategii rozwiązywania problemów społecznych; współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariatu. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here