Jak zarabiać na sprzedaży owoców jagodowych

Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, z „Kryształową Jagodą”, otrzymaną od organizatorów XVI Międzynarodowej Konferencji Sadowniczej.

Przedstawiciele branży sadowniczej spotkali się w Targach Lublin, by rozmawiać o „Jagodowych Trendach 2020”. Przez dwa dni, we wtorek i środę, w ramach XVI Międzynarodowej Konferencji Sadowniczej odbyło się szereg prelekcji dotyczących różnych obszarów działalności sadowniczych. Nie zabrakło paneli związanych z uprawą roślin jagodowych, zatrudnienia w sadownictwie, a także rozwoju marketingu i sprzedaży w obrocie owocami jagodowymi.


Jagodowe Trendy to cykliczne wydarzenie organizowane od 15 lat przez Związek Sadowników RP przy współpracy z powiatem kraśnickim. Konferencja nieprzypadkowo od 2005 roku odbywa się w województwie lubelskim, do ubiegłego roku w Kraśniku, a teraz w Lublinie. Nasz region zajmuje bowiem pierwsze miejsce w kraju pod względem produkcji owoców z krzewów oraz plantacji jagodowych i trzecie miejsce pod względem produkcji owoców z drzew.

Lubelszczyzna może poszczycić się największą powierzchnią upraw malin (20,7 tys. ha), porzeczki (prawie 17 tys. ha) oraz agrestu (ponad 700 ha).

W skali kraju zajmujemy drugie miejsce pod względem powierzchni upraw truskawek (prawie 9 tys. ha) oraz trzecie w powierzchni upraw drzew owocowych w sadach (ponad 30 tys. ha).

Te imponujące rezultaty, plasują nasze województwo w czołówce produkcji malin – niemal 78% krajowej produkcji, porzeczek – 46%, agrestu – 40%, leszczyny – 38%.

Tegoroczna konferencja obfitowała w interesujące wykłady prowadzone przez autorytety z branży sadowniczej. Dwudniowe seminarium podzielone zostało na cztery sesje tematyczne. Wśród poruszanych tematów znalazły się niezmiennie te związane m.in. z nowościami agrotechnicznymi i aktualnymi trendami w rolnictwie. Można było dowiedzieć się, jak w 2019 roku wyglądała sprzedaż owoców jagodowych na rynku krajowym i zagranicznym, dokąd zmierza rynek owoców jagodowych w Polsce, a także, jak zarabiać na sprzedaży owoców jagodowych na przykładzie USA.

Konferencji towarzyszyła także wystawa, na której nie zabrakło przedstawicieli podmiotów działających na rzecz rozwoju rolnictwa z terenu województwa lubelskiego: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Lubelskiej Izby Rolniczej oraz Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Na uczestników wydarzenia czekało kilkudziesięciu wystawców eksponujących swoje maszyny i produkty

Na uczestników wydarzenia czekało kilkudziesięciu wystawców eksponujących maszyny i produkty przydatne w profesjonalnej uprawie owoców jagodowych, tj. środki ochrony roślin, specjalistyczne nawozy czy wysokiej jakości materiał szkółkarski.

Nowością tegorocznej edycji było przyznanie nagród „Kryształowe Jagody” dla podmiotów aktywnie zaangażowanych w organizację wydarzenia. Laureatem tego wyróżnienia zostali między innymi Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Starostwo Powiatowe w Kraśniku. KB