Jakie studia wybrać?

Przed licealistami dopiero matury, a lubelskie uczelnie już uruchomiły, bądź zrobią to lada dzień, internetową rejestrację na studia. Jakie nowości pojawiły się w ofertach? Jakie są terminy rekrutacji na poszczególnych uniwersytetach?


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej umożliwia rejestrację online od początku kwietnia i na większości kierunków potrwa ona do 10 lipca. Uczelnia oferuje kształcenie na 11 wydziałach w Lublinie i na wydziale zamiejscowym w Puławach. Kandydaci mogą wybierać spośród ponad 80 kierunków i około 250 specjalności. W ofercie na nadchodzący rok akademicki znalazły się następujące nowości na studiach I stopnia: kierunek prawno-administracyjny, international relations, polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie oraz wychowanie fizyczne (realizowane w Puławach). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.umcs.pl/pl/kandydat.htm.

Nie tylko dla humanistów

Na KUL rejestracja kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie rozpocznie się 7 maja i potrwa do 8 lipca Pełna oferta edukacyjna przedstawiona jest na stronie:  http://kandydat.kul.pl/. Tegoroczną nowością jest kierunek prowadzony w języku angielskim – antropologia stosowana. To studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę o człowieku w wymiarze społeczno-kulturowym, historycznym, biologicznym oraz filozoficznym.

Ponadto kierunek pedagogika specjalna, który dotychczas prowadzony był w systemie studiów licencjackich, staje się kierunkiem jednolitym magisterskim. Największym zainteresowaniem maturzystów co roku cieszą się: psychologia, prawo, filologia angielska, pedagogika, bezpieczeństwo narodowe, informatyka, ekonomia, administracja, zarządzanie czy sinologia.

– Naszym studentom proponujemy rozbudowaną i odpowiadającą na ich potrzeby ofertę kształcenia na kilkudziesięciu kierunkach, prowadzonych na bardzo dobrym poziomie – mówi Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy KUL. – Proponujemy także świetne warunki studiowania, bo mamy bardzo dobrą bazę lokalową, przyjazne akademiki i nowe, bardzo dobrze wyposażone obiekty sportowe.

Jedyne takie kierunki studiów w Polsce

Na Uniwersytecie Przyrodniczym można rejestrować się od 10 maja. Nowe i wyjątkowe w skali kraju są tutaj następujące kierunki: mleczarstwo, zarządzanie zasobami Ziemi, biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Student tego ostatniego kierunku pozna zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne występujące w środowisku, m. in. epidemie, zagrożenia terrorystyczne, pożary, powodzie, katastrofy ekologiczne, zagrożenia występujące w gospodarce żywnościowej, zagrożenia w przestrzeni cyfrowej.

Ponadto w tym roku w ofercie pojawiły się jeszcze inne nowości: zielarstwo i fitoprodukty, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, analityka weterynaryjna. Kandydaci będą mogli wybrać też kierunek global manager in agrobusiness, czyli bezpłatne studia w języku angielskim dla kandydatów z Polski, realizowany w ramach unijnego projektu.

– Uczelnia oferuje praktyki i staże, większość zajęć prowadzona jest w bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach. Nauka opiera się na samodzielnej pracy studenta pod okiem naukowca – mówi Iwona Pachcińska, rzecznik prasowy UP. – Uniwersytet posiada doskonale wyposażone sale ćwiczeniowe, wykładowe oraz nowoczesne, w pełni wyposażone, centrum do uprawiania sportu i rekreacji.

Dla ścisłych umysłów

Politechnika Lubelska oferuje 21 kierunków kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia, na które rejestracja rozpocznie się 20 maja. W tym roku uczelnia nie wprowadza nowych kierunków, ale rozwija te, które sprawdzają się najlepiej wśród studentów. Od kilku lat największym zainteresowaniem maturzystów cieszą się tutaj: finanse i rachunkowość, informatyka, marketing i komunikacja rynkowa, mechatronika oraz architektura.

– Możemy pochwalić się nowoczesnymi, doskonale wyposażonymi laboratoriami, a w nich unikalnymi stanowiskami badawczymi. Mamy doskonałą kadrę, która przez lata opanowała umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką inżynierską, popartą w skali kraju liczbą zgłoszeń patentowych – informuje Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy PL. – Mamy zwarty, 15-hektarowy kampus, który obejmuje obiekty dydaktyczne, naukowe, sportowe, socjalne, miejsca do odpoczynku i spędzania wolnego czasu, a nawet łowienia ryb.

Dla przyszłych lekarzy

Na Uniwersytecie Medycznym internetowa rejestracja rozpocznie się 8 maja i potrwa do 9 lipca z wyjątkiem ratownictwa medycznego i technik dentystycznych, na których termin końcowy to 17 czerwca. Na tych kierunkach odbędą się też wstępne egzaminy sprawnościowe i manualne.

Warto przypomnieć, że UM jako jedyna uczelnia w Polsce oferuje studia na kierunku biomedycyna. Mają one na celu dostarczenie wiedzy na temat struktury i funkcji ludzkiego organizmu ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów biologicznych i chemicznych zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym w warunkach zdrowia i choroby oraz wpływu na nie czynników genetycznych i środowiskowych. Program studiów przewiduje również zajęcia prowadzone w języku angielskim przez profesorów wizytujących, m. in. z Belgii, Kanady, Finlandii i USA.

Nowa forma studiów na WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie wprowadza nową formę kształcenia – bezpłatne studia dualne o charakterze praktycznym, łączące jednocześnie zdobywanie wiedzy i doświadczenia.

Osoba ucząca się na tych studiach część zajęć będzie odbywać na uczelni, przyswajając niezbędną wiedzę akademicką, a równolegle będzie zdobywać wiedzę praktyczną bezpośrednio u pracodawcy. Jest to forma nauki, która z pewnością poprawi jakość kształcenia, wpływając na szybszą adaptację studenta w przyszłej pracy zawodowej. Studenci spędzą na praktykach zawodowych u pracodawców w okresie 3 lat od 6 do 9 miesięcy. Za wszystkie godziny spędzone w trakcie studiów dualnych u pracodawcy student otrzyma wynagrodzenie. Najlepsi mają szansę na stałe zatrudnienie.

Studia dualne I stopnia będą prowadzone na kierunkach: administracja (specjalności: administracja publiczna i administracja cyfrowa), finanse i rachunkowość (rachunkowość i zarządzanie podatkami) i informatyka – studia inżynierskie (programowanie i technologie WEB, sieci i bezpieczeństwo informacji).

Rekrutacja elektroniczna rozpocznie się 4 maja i potrwa do 31 sierpnia br. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/.

WSEI pozyskała 7,7 mln złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację tej formy kształcenia. MG

News will be here