Jeden z pięciu

Pięć firm przez pięć godzin licytowało się o inwestycje drogowe w gminie Kamień. Wybrana oferta jest całkiem korzystna dla samorządu.

W planach jest pięć odcinków dróg. Chodzi o drogi gminne na osiedlu Malinowe w Kamieniu, w Koczowie, a także odcinka Wolawce – Mołodutyn. Przebudowana ma być też droga relacji Mołodutyn – Rożdżałów Kolonia, a także naprawiony półkilometrowy odcinek drogi powiatowej Kamień – Kumów Majoracki w Haliczanach. Wartość tych inwestycji drogowych to około milion złotych. Samorządowcy zapisali na nie w gminnym budżecie 1 mln 60 tys. zł. Udział w ogłoszonej przez urzędników licytacji elektronicznej zgłosiło pięć firm. Dla liczących na możliwie niską cenę usługi samorządowców to dobra wiadomość, gdy liczba oferentów jest większa. Licytacja wygląda tak, że przedsiębiorcy negocjują ze sobą, kolejno schodząc z ceny usługi (w tym przypadku postąpienie wynosiło 5 tys. zł). Przetarg wygrywa ten, kto zaoferuje najniższą ofertę. System komputerowy automatycznie zamyka licytację, gdy żaden z oferentów w ciągu piętnastu minut nie zaproponuje kolejnej, odpowiednio niższej ceny. Licytacja rozpoczynała się od 1,4 mln zł. Trwała pięć godzin. Wykonawcą inwestycji drogowych w gminie Kamień zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sadex” z Kolonii Sitno, które zaoferowało najniższą cenę usługi – 880 tys. zł. (mo)