Jednogłośne absolutorium

Niespodzianki nie było, burmistrz Rejowca Fabrycznego dostał absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok. Na sesji Stanisław Bodys oraz przewodniczący rady miasta Robert Szwed nie omieszkali zaczepić starosty chełmskiego, Piotra Deniszczuka. Poszło o modernizację dróg powiatowych.

Zanim radni Rejowca Fabrycznego przeszli do sprawozdania budżetowego za 2016 rok i udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta, przewodniczący rady Robert Szwed zaprezentował wykres powiatowych inwestycji drogowych, wykonanych w ostatnich latach.
– Starosta Piotr Deniszczuk na początku kadencji na sesji w Rejowcu Fabrycznym zapewniał, że powiat bardzo chętnie będzie realizował zadania drogowe, ale przy równym udziale finansowym gminy i starostwa. Tak jednak nie jest – twierdzi przewodniczący Szwed. – Na przykładzie gminy Sawin i Wierzbica widać, że przy niewielkim, kilkusettysięcznym wkładzie pieniężnym powiat zrealizował na terenie tych samorządów inwestycje warte kilka milionów złotych. Zasada 50 na 50 została ewidentnie złamana. W Rejowcu Fabrycznym w tej kadencji starostwo niewiele zrobiło. Zdajemy sobie sprawę, że na terenie miasta jest tylko 12 kilometrów dróg powiatowych, ale one też wymagają remontów. Zapraszałem starostę na dzisiejsze obrady, ale nie przyjechał. Nie wysłał też żadnego swojego przedstawiciela – dodał Robert Szwed.
Staroście oberwało się też od burmistrza Stanisława Bodysa, gdy na koniec sesji radny Renaldo Ostrowski z PSL zgłosił interpelację w sprawie ul. Narutowicza, notabene mającej status drogi powiatowej. Radny skarżył się na zapchane studzienki kanalizacyjne. Ponieważ sesja rady miasta odbywała się 29 czerwca, w imieniny Piotra i Pawła, fakt ten burmistrz wykorzystał przy odpowiedzi: – Przy składaniu staroście imieninowych życzeń, proponuję nadmienić o tym problemie. Po linii partyjnej interwencja może okazać się skuteczniejsza.
Wcześniej informację na temat bezrobocia w Rejowcu Fabrycznym w 2016 roku przedstawiła p.o. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie, Barbara Gil. Bezrobocie w powiecie chełmskim wyniosło 15 procent. Jak zauważyła B. Gil, osoby wykształcone, w tym również pochodzące z Rejowca Fabrycznego, wyjeżdżały za pracą do innych miast lub za granicę.
Z kolei o zagrożeniach pożarowych w ubiegłym roku opowiadał bryg. Zbigniew Raźniewski, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. W 2016 r. strażacy na terenie miasta interweniowali ośmiokrotnie. Odnotowali też jeden fałszywy alarm. Dla porównania w bieżącym roku byli wzywani już 15 razy.
O bezpieczeństwie mówił natomiast p.o. komendanta komisariatu w Rejowcu, asp. szt. Krzysztof Żukowski. W ubiegłym roku policja zanotowała w Rejowcu Fabrycznym jeden rozbój, trzy włamania, trzy przestępstwa gospodarcze, dwa związane z uszkodzeniem mienia i cztery dotyczące znęcania się nad rodziną. Zatrzymała siedmiu nietrzeźwych kierowców. Wszystkich popełnionych wykroczeń było 216, z czego w 87 przypadkach skierowano do sądu wnioski o ukaranie. – Wszystkich przestępstw kryminalnych było 32, o połowę mniej niż w 2015 roku – stwierdził komendant Żukowski. – Dwunastu sprawców zatrzymaliśmy na gorącym uczynku. Ujawniliśmy dziesięć poszukiwanych osób. Policja odnotowała 551 interwencji, w tym 130 domowych. Do izby wytrzeźwień przewieziono 33 osoby.
W sprawozdaniu finansowym ujawniono, że na koniec 2016 roku powstał deficyt operacyjny w wysokości 303 tys. zł. Równowaga między dochodami bieżącymi, a wydatkami została zachwiana. – Plan dochodów w trakcie roku ulegał zmianom – tłumaczył burmistrz Stanisław Bodys. – Dostaliśmy mniejsze pieniądze z podatku CIT, ucięto nam też subwencję oświatową.
Regionalna Izba Obrachunkowa w sprawie sprawozdania wydała pozytywną opinię, jednak zaleciła miastu poprawę ściągalności podatków oraz opłat lokalnych. – To był najtrudniejszy budżet ostatnich lat – przyznał przewodniczący Szwed. – Deficyt operacyjny był wypadkiem przy pracy. Mimo trudności nie zabrakło inwestycji.
Burmistrz Bodys przypomniał, że w ubiegłym roku miasto zrealizowało inwestycję na kwotę około 3 mln zł. – Dla skromnego budżetu naszego miasteczka to połowa dochodów własnych – podkreślił. – A te ważne inwestycje to montaż solarów i fotowoltaiki na budynkach mieszkalnych oraz modernizacja ulicy Fabrycznej w ramach PROW, termomodernizacja budynków mieszkalnych, komunalnych przy ulicy Fabrycznej. Wobec tego, że procedura w Urzędzie Marszałkowskim jeszcze się nie zakończyła, inwestycje przeszły na rok bieżący.
W 2016 roku zrealizowano za to bardzo ważną przebudowę części ul. Lubelskiej przed przejazdem kolejowym, co przyczyniło się do zlikwidowania rozlewiska wody pojawiającego się po każdym deszczu. Co prawda droga jest wojewódzka, ale samorząd wsparł tę inwestycję. Inny ważny wydatek w budżecie to wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w budowie nowego komisariatu przy ul. Orzechowej. Miasto sfinansowało m.in. projekt budowlany, a poniesione dotychczas wydatki samorządu to 300 000 zł wraz z przekazaną działką. Dziś wiadomo, że wkrótce nastąpi rozstrzygnięcie przetargu, a prace mogą się niebawem rozpocząć. Inwestor planuje dwuletni cykl budowy. Wykonywane były też remonty ulic i chodników, m.in. przy ul. Kolejowej. Powstała też nowa droga (przedłużenie ul. Piaskowej do granic miasteczka), która była oczekiwanym skrótem dla mieszkańców trzech gmin rejowieckich. – Najważniejszym jednak działaniem bezkosztowym był i jest nieustanny lobbing samorządowy na rzecz budowy kopalni Jan Karski – uważa S. Bodys. – To w tej chwili jedyna szansa na aktywizację gospodarczą Chełmszczyzny, zaś w samym miasteczku na granicy z gminą planowana jest lokalizacja zakładu przeróbki węgla. W ubiegłym roku rozpoczęły się prace nad programem rewitalizacji wyrobiska i terenu przyległego do kopalni margla – dodaje burmistrz.
Radni jednogłośnie udzielili Stanisławowi Bodysowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 roku. W sumie w głosowaniu uczestniczyło 13 z 15 radnych. (ps)