Jeszcze drożej za śmieci

Jeżeli 5 grudnia radni zagłosują „za” Mieszkańcy Krasnegostawu za odbiór śmieci zapłacą prawie dwa razy więcej niż w latach 2016-2018.

19 listopada 2015 r. rada miasta Krasnystaw uchwaliła, że miesięczna opłata od osoby za odbiór śmieci segregowanych wyniesie 7,5 zł. Ci, którzy śmieci nie segregowali, obciążeni byli kwotą 11 zł. Stawki te obowiązywały do 24 stycznia 2019 r. Wówczas rada podniosła opłaty do odpowiednio: 12 zł i 28 zł. Wygląda na to, że to nie koniec podwyżek. Na sesji zaplanowanej na 5 grudnia radni mają głosować nad kolejną uchwałą „w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty”.

Dotarliśmy do projektu uchwały. Wynika z niego, że mieszkańcy segregujący śmieci za ich odbiór zapłacą od przyszłego roku już nie 12, lecz 14 zł miesięcznie „od głowy”. Jednocześnie, co ciekawe, nie wzrośnie opłata pobierana od tych, którzy nieczystości nie segregują, nadal ma ona wynosić 28 zł. Radni proponują też by o złotówkę zmniejszyć opłaty tym, którzy mieszkają w domkach jednorodzinnych i kompostują bioodpady.

W uzasadnieniu uchwały czytamy: „W 2020 r. zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji oraz wydanych decyzji w kwocie 2 mln 209 tys. zł, planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (na podstawie danych ze spółek) stanowią kwotę 2 mln 280 tys. zł. W związku z powyższym deficyt z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 271 tys. zł i powinien być pokryty z pobranych opłat”. Dalej dowiadujemy się, że zmiana stawki nie spowoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

„Dbając o prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Krasnystaw, po dokonaniu szczegółowej analizy aktualnych i prognozowanych dochodów i wydatków, w celu zbilansowania systemu konieczna jest zmiana obowiązujących stawek opłat. Zgodnie z treścią projektu uchwały. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne”. Do tematu wrócimy. (kg)