Jubileuszowa inauguracja na UMCS

W ubiegłą środę, tradycyjnie 23 października, tj. w dniu powołania w 1944 roku uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zainaugurował 75. rok działalności. Oferta uczelni to 80 kierunków i niemal 250 specjalności. Wraz z początkiem października, w wyniku reformy szkół wyższych ukonstytuowała się nowa struktura UMCS, składająca się obecnie z 12 wydziałów, 23 instytutów i 136 katedr. Wybrano także pierwszą Radę Uczelni.


Naukę na UMCS rozpoczęło w obecnym roku akademickim ponad 8 tysięcy studentów, w tym blisko 800 spoza granic Polski. – Bardzo nas cieszy, że liczba studentów z zagranicy systematycznie wzrasta. Od kilku lat pod tym względem znajdujemy się w czołówce polskich uczelni. Wpływ na to ma z pewnością działalność promocyjna uczelni – podkreślał podczas uroczystej inauguracji prof. dr hab. Stanisław Michałowski, rektor UMCS. Na UMCS studiują w tej chwili cudzoziemcy (1800 osób) z ponad 50 krajów, również na studiach doktoranckich.

Uczelnia jest mocno obecna także poza granicami Polski. W tym roku kierunek inżynieria chemiczna znalazł się w prestiżowym rankingu szanghajskim – a UMCS został notowany w pierwszej 500-tce najlepszych światowych uczelni.

– Siłą naszej uczelni są pola badawcze tworzone przez kadry akademickie. Jednym z ważnych osiągnięć naszych pracowników jest m.in. opracowanie przemysłowej technologii produkcji mutanazy, która pomaga w zwalczaniu próchnicy zębów – podkreślił rektor.

Rok jubileuszu UMCS

– To wyjątkowy rok akademicki w dziejach naszej uczelni. Z tego uniwersytetu powstały istniejące dziś uczelnie: Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy. Mieliśmy również swój wkład w powstanie ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej, a dzisiejszej Politechniki Lubelskiej czy uniwersytetu w Rzeszowie – podkreślił rektor. – Nasze kadry stanowiły podstawę tworzenia innych jednostek – to UMCS przyczynił się w dużej mierze do zbudowania dzisiejszej akademickości Lublina – dodał.

UMCS wciąż się rozwija, również inwestycyjnie. Na rozbudowę swojej bazy dydaktycznej, sportowej czy kulturalnej uczelnia przeznaczyła w ostatnich latach kwotę ponad 430 mln złotych, w tym 95 mln z własnych środków. Nowym miejscem nauki będzie wkrótce rozbudowywany w tej chwili Kampus Zachodni im. Unii Lubelskiej. W październiku 2020 roku zajęcia rozpoczną w nim studenci politologii, dziennikarstwa i psychologii. UMCS zlecił także zaprojektowanie nowej siedziby Instytutu Pedagogiki, którego otwarcie zaplanowane jest na rok akademicki 2021/2022. Obecnie modernizowane jest Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”, wraz z salą widowiskową. W ubiegłym tygodniu oddano do użytku odnowioną i reaktywowaną na prośbę studentów stołówkę akademicką.

Tuż przed inauguracją, w sali Muzeum UMCS, mieszczącej się w gmachu głównym Biblioteki Głównej UMCS rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski otworzył wystawę poświęconą patronce uczelni pt. „Maria Skłodowska-Curie i jej rodzina”.

Na otwarciu wystawy prezentującej m.in. nieznane dotąd zdjęcia najbliższych członków rodziny noblistki, obecny był także jej wnuk – goszczący wraz z małżonką w Lublinie prof. Pierre Joliot, profesor honorowy College de France, członek Francuskiej Akademii Nauk, międzynarodowy autorytet w dziedzinie fotosyntezy, autor 157 prac naukowych. – Jestem bardzo szczęśliwy, że widzę tu zdjęcia, których dotąd nie znałem – podkreślił prof. Pierre Joliot. Władze uczelni uhonorowały go doktoratem honoris causa.

Wyróżnienie odebrał 24 października podczas uroczystości w auli na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Doktorat prof. Pierre’a Joliot jest osiemdziesiątym piątym w historii uniwersytetu, Senat uczelni nadał mu tytuł w uznaniu dla światowej pozycji naukowej i wybitnych osiągnięć w dziedzinie biochemii, biofizyki, biologii i bioenergetyki roślin, ale również za jego koncepcję wolności, kreatywność i pasję w prowadzeniu badań naukowych, która powinna stanowić przesłanie dla obecnych oraz przyszłych pokoleń badaczy.

Jubileuszowe nagrody i wyróżnienia

Podczas uroczystości inauguracyjnych przyznano nagrody i odznaczenia państwowe pracownikom i sympatykom UMCS. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: prof. Małgorzata Karwatowska i prof. Włodzimierz Piątkowski. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali: dr hab. Tomasz Momot oraz dr Jolanta Rodzoś, z kolei Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: prof. Beata Bednarczuk, prof. Stanisław Halat, prof. Dariusz Kupisz, dr Agata Kusto, prof. Roman Paduch, prof. Magdalena Piechota, dr Rafał Rozmus i prof. Grażyna Stachyra.

Wręczone zostały także Medale Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska osobom zasłużonym dla uczelni: dr hab. Teresie Czerwińskiej, prof. UW, dr. hab. Przemysławowi Czarnkowi, Jarosławowi Stawiarskiemu oraz dr. Krzysztofowi Żukowi.

Nagroda Naukowa „Marii Curie” – za wyjątkowo ważne dla danej dyscypliny indywidualne lub zespołowe osiągnięcia i odkrycia naukowe uzyskane w ostatnim roku, trafiło do zespołu w składzie: prof. Mariusz Trytek (UMCS), prof. Aneta Ptaszyńska (UMCS), prof. Grzegorz Borsuk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) oraz prof. Dorota Gryko (Instytut Chemii Organicznej PAN) za „Odkrycie nowych właściwości biologicznych związków porfirynowych przydatnych w zwalczaniu wewnątrzkomórkowych pasożytów pszczół”.

Tradycyjnie wręczono również Nagrodę im. Jerzego Giedroycia, ustanowioną przez Senat UMCS w 2001 r. i przyznawaną dorocznie m.in. „za badania nad dziedzictwem paryskiej Kultury”. W tym roku Kapituła Nagrody postanowiła uhonorować Łukasza Garbala za książkę pt. „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa”, t. 1, 2 oraz przyznać wyróżnienie dla Ośrodka Karta.

Tytuł Najlepszego Absolwenta UMCS, złoty medal oraz nagrodę pieniężną przyznano Tomaszowi Deutrykowi – absolwentowi Wydziału Artystycznego.

Najlepszymi absolwentami poszczególnych wydziałów, laureatami srebrnych medali oraz nagród pieniężnych zostali: Przemysław Jaworucki – Wydział Artystyczny, Agata Dzyr – Wydział Biologii i Biotechnologii, Ewelina Wiater – Wydział Chemii, Karolina Ryba – Wydział Ekonomiczny, Luis Alberto Alvarez-Villablanca – Wydział Filozofii i Socjologii, Beata Stokłosa – Wydział Humanistyczny, Maja Chmura – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Łukasz Wnuk – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Martyna Węglińska – Wydział Pedagogiki i Psychologii, Aleksandra Dziula – Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Wojciech Kołodziej – Wydział Prawa i Administracji, Magdalena Banaś – Wydział Zamiejscowy w Puławach.

Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS w roku akademickim 2018/2019, wyróżnienie przyznawane jednorazowo najlepszemu studentowi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i działalność społeczną, otrzymała Nikola Góral – studentka III roku studiów na kierunku Biologia.

W trakcie uroczystości odbyły się również immatrykulacje studentów i doktorantów. Z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu prof. Janusz Wrona wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Rola Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w rozwoju Lublina i regionu”.

Uroczystości inauguracyjne zakończył wieczorny koncert w wykonaniu Kwintetu Tanquillo, który odbył się w auli uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Emilia Kalwińska

News will be here