Kadrowe roszady w oświacie

Prawdopodobnie obecny wiceprezydent Chełma Andrzej Kosiniec pokieruje Szkołą Podstawową nr 11, a Katarzyna Karamać – Zespołem Szkół Energetycznych i Transportowych. Konkursy na dyrektorów nie przyniosły rozstrzygnięcia, a prezydent Jakub Banaszek nie podjął ostatecznej decyzji o tym, komu powierzy pełnienie obowiązków. Ze Szkoły Podstawowej nr 2 sama odchodzi dyrektor Dorota Mandzińska. Jak ustaliliśmy, od 1 września br. będzie uczyła języka polskiego w I LO.

Zarządzenie prezydenta w sprawie powołania Małgorzaty Łozy na dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 12 zostało wydane. Kandydatka wygrała konkurs i stery w placówce przejmie 1 września, a funkcję będzie pełnić co najmniej do 31 sierpnia 2024 r. Prezydent Jakub Banaszek zdecydował również o powołaniu Jolanty Konopki na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3. Ona również wygrała konkurs. W placówce, jak ustaliliśmy, podobno doszło do zamieszania w sprawie powołania wicedyrektora, sprawującego pieczę nad przedszkolem.

Funkcję tę rzekomo miała pełnić Marzena Kwiatek, dotychczasowa zastępczyni dyrektora. Nawet początkowo jej kandydatura została pozytywnie zaopiniowana, po czym kilka dni później okazało się, że to stanowisko ma przypaść innemu nauczycielowi. Wiadomo, że wicedyrektora powołuje dyrektor, a kandydaturę opiniuje rada pedagogiczna i organ prowadzący. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, w sprawie wyboru zastępcy dyrektora w ZSP nr 3 jest podobno spore zamieszanie.

Wiadomo już, że przez najbliższe pięć lat funkcję dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich będzie pełnić Marta Mazurek. To jej trzecia kadencja na tym stanowisku, choć przed konkursem w środowisku oświatowym dość głośno mówiło się, że zarówno kuratorium oświaty, jak i chełmski magistrat mogą poprzeć inną kandydaturę.

Konkursu na dyrektora nie rozstrzygnięto w SP nr 7. Wiesław Podgórski, który szkołą zarządza od roku szkolnego 2003/2004, nie otrzymał od komisji konkursowej wystarczającej liczby głosów i prezydent musiał wydać zarządzenie o powierzeniu obowiązków dyrektora na okres maksymalnie do 10 miesięcy Agnieszce Zaporze, która dotąd pełniła funkcję zastępcy. Co ciekawe, nowym wicedyrektorem podobno ma zostać… Wiesław Podgórski. Do końca czerwca przyszłego roku w „Siódemce” musi odbyć się konkurs na dyrektora.

Wciąż nie wiadomo, komu prezydent powierzy obowiązki kierowania Zespołem Szkół Energetycznych i Transportowych. Dotychczasowy dyrektor Jarosław Wójcicki, podobnie jak Podgórski, nie uzyskał takiej liczby głosów, która pozwoliłaby na rozstrzygnięcie konkursu. Decyzję o wyborze p.o. dyrektora ZSEiT prezydent musi podjąć do końca sierpnia br. Wiele wskazuje na to, że obowiązki dyrektora Jakub Banaszek powierzy Katarzynie Karamać, nauczycielce historii.

Podobna sytuacja jest w Szkole Podstawowej nr 11. Tam również konkurs nie wyłonił kandydata na dyrektora. Nieoficjalnie mówi się, że ma nim być obecny wiceprezydent Chełma, Andrzej Kosiniec, który z końcem sierpnia ma zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. Sami nauczyciele z „Jedenastki” mówią, że podobno sprawa jest przesądzona, a Kosiniec dodatkowo ma mieć cztery godziny lekcyjne w świetlicy. Na jego zastępcę w szkole podobno jest planowana Beata Duda-Kalisio, która przystąpiła do konkursu na dyrektora SP nr 11, ale nie spełniła formalnych wymogów.

Doszło do jeszcze jednej zmiany na stanowisku dyrektora szkoły. Rezygnację z pełnionej funkcji w SP nr 2 złożyła Dorota Mandzińska. Wszystko wskazuje na to, że od 1 września br. będzie uczyła języka polskiego w I LO. W „Czarnieckim” ma zastąpić polonistkę Marzannę Jakutę, która została dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wierzbicy. Z kolei obowiązki dyrektora SP nr 2 prezydent powierzył nauczycielowi z „Dwójki”, Lidii Kowalczuk. (s)