Kalendarium Ziemi Włodawskiej 12-18 marca

– 12 marca 1931 roku we Włodawie urodził się Witold Maksymowicz – duchowny prawosławny, wieloletni proboszcz prawosławnej parafii Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie. Za pracę dla dobra Cerkwi Prawosławnej był wielokrotnie nagradzany m.in.: w 1990 został protojerejem (godność kanonika); krzyż z ozdobami otrzymał 18 marca 2004; Order św. Marii Magdaleny – 31 sierpnia 2004. W latach 1992-2000 był pełnił funkcję wiceprezesa Krakowskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Zmarł 30 kwietnia 2011 roku w Krakowie.


– 14 marca 1954 roku w Stawkach urodziła się radna miasta Włodawy Mirosława Dynkiewicz.
– 15 marca 1923 roku powstał klub sportowy „Włodawianka”. Początkowo nazywał się Klub Sportowy we Włodawie, następnie KS „Sokół” Włodawa, a od 1924 roku „Włodawija”. W roku 1956 powołano Klub Sportowy „Włodawianka”, który przejął tradycje klubów przedwojennych.
– 15 marca 1999 roku uchwałą Rady Gminy Włodawa zostało utworzone Publiczne Gimnazjum nr 2 we Włodawie. PG nr 2 rozpoczęło działalność 1 września 1999 roku, przyjmując 100 uczniów.
– 16 marca 1944 roku utworzono włodawską Powiatową Radę Narodową. Jej przewodniczącym został nauczyciel, członek Batalionów Chłopskich (BCh), Kazimierz Markiewicz.
– 18 marca 1540 roku kniaź Fiodor Sanguszko potwierdził prawa miejskie Włodawy otrzymane w 1534 roku, na prawie magdeburskim. Tego dnia wydany został przez księcia dekret, w którym utrzymuje w mocy wszystkie prawa i przywileje nadane mieszkańcom Włodawy przez jego zmarłego ojca Andrzeja Sanguszkę.
– 18 marca 1970 roku w Osowie stanęły dwa krzyże: przy Krzyżówkach i na Podlaskach. (ad)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here