Kalendarium Ziemi Włodawskiej 15-21 lipca

– 15 lipca 1934 roku powołano włodawski oddział organizacji Rodzina Urzędnicza.


– 15 lipca 1992 roku Orchówek przestał być częścią Włodawy. W skład miasta Orchówek (miasto od 1506 do XVIII wieku i ponownie w latach 1775-1869, obecnie wieś w gminie Włodawa) wchodził od 1 stycznia 1973 roku.

– 15 lipca 2012 roku otwarto Izbę Regionalną w Szkole Podstawowej w Hańsku.

– 17 lipca 1924 roku mianowano pierwszego administratora parafii Hanna. Został nim ks. Ludwik Lęga.

– 17 lipca 1946 roku w zasadzce na szosie Lublin – Warszawa, w okolicy Marysina żołnierze „Jastrzębia” zatrzymali samochód, którym podróżowała siostra prezydenta Bieruta, Zofia Malewska z mężem, synem i synową. Początkowo chciano ich wymienić na więźniów politycznych, ale ostatecznie zwolniono.

– 17 lipca 1947 roku w Krzywowierzbie spłonęło 5 domów i 12 zabudowań gospodarskich.

– 17 lipca 2006 roku oddano do użytku nowe rondo we Włodawie, przy skrzyżowaniu ulic Korolowskiej i Lubelskiej.

– 18 lipca 1613 roku zmarł Adam Hipacy Pociej (urodzony w 1541 roku w Różance) – kasztelan brzeski, późniejszy metropolita kijowski i archimandryta peczerski, jeden z twórców unii brzeskiej.

– 18 lipca 1961 roku w Kielcach urodził się wójt Gminy Hańsk Marek Kopieniak.

– 18 lipca 1970 roku na włodawskim rynku odsłonięto pomnik, projektu Zofii Pociłowskiej-Kann, poświęcony pamięci poległych w walce z okupantem niemieckim w latach 1939-1945.

– 19 lipca 2011 roku w wyniku gwałtownej burzy nad Jeziorem Białym zniszczeniu uległo wiele drzew i samochodów.

– W lipcu 1944 roku, na podstawie upoważnienia Starosty Włodawskiego, rozpoczęło działalność Nadleśnictwo Włodawa. Siedziba Nadleśnictwa mieściła się wówczas we Włodawie przy ul. Lubelskiej. Obowiązki nadleśniczego pełnił Marian Chorąży.

– 20 lipca 2007 roku uchwałą Rady Miejskiej ulicy, w sąsiedztwie rzeki Włodawki, nadano imię Działkowców.

– 21 lipca 1909 roku w Rusiłach w powiecie włodawskim urodził się Jan Hołod pseud. „Kirpiczny” (zginął w walce z żandarmerią niemiecką 6 stycznia 1944 pod Ostrowem Lubelskim) – rolnik, działacz KPP, PPR, oficer Gwardii Ludowej (GL) i Armii Ludowej (AL). Jego imię nosiła przez długie lata jedna z ulic w centrum Włodawy – obecnie ul. Witosa.

– 21 lipca 1944 roku pod Wola Uhruską zacięte walki z Niemcami toczyły sowieckie jednostki 8 Armii Gwardii 1 Frontu Białoruskiego, które sforsowały tu Bug, zdobywając przyczółek obejmujący wsie Bytyń, Wola Uhruska, Uhrusk i Siedliszcze.

– 21 lipca 1959 roku w Staszowie urodził się Andrzej Lis – radny gminy Włodawa. (ad)