Kalendarium Ziemi Włodawskiej 25 lutego – 3 marca

– 25 lutego 1980 roku we Włodawie urodził się radny powiatu włodawskiego Adam Panasiuk.

– 25 lutego 2003 roku burmistrz Włodawy Franciszek Gruszkowski i przewodniczący Rady Miejskiej Józef Dudziński złożyli wizytę w Brześciu na Białorusi. W trakcie wizyty podpisano porozumienie o współpracy w sprawie budowy przejścia granicznego Włodawa – Tomaszówka.

– 25-26 lutego 1996 roku we włodawskich parafiach: NSJ i św. Ludwika gościła figurka Matki Boskiej Fatimskiej.

– 26 lutego 1928 roku odbył się zjazd delegatów Straży Pożarnej powiatu włodawskiego, którego celem było powołanie Związku Okręgowego.

– 1 marca 1990 roku utworzono Rejonowe Biuro Pracy we Włodawie.

– 1 marca 2011 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie uruchomił nocną i świąteczną opiekę zdrowotną dla mieszkańców powiatu włodawskiego. Opieka nocna jest wykonywana przy al. Józefa Piłsudskiego, w budynku SOR.

– W marcu 1986 roku w Nadbużańskich Zakładach Garbarskich ruszyła produkcja wtórnej skóry.

– Od marca 1989 roku do stycznia 1990 roku ukazywało się „Echo Polesia” – miesięcznik załogi Nadbużańskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Polesie”.

– W marcu 1991 roku powołana została Rada Naukowa Poleskiego Parku Narodowego.

– W marcu 2002 roku we Włodawie powstał Ruch Społeczny „Samoobrona”. (ad)