Kalendarium Ziemi Włodawskiej 29 kwietnia – 5 maja

– 30 kwietnia 1943 roku zlikwidowano działający we Włodawie obóz pracy dla Żydów – zatrudnionych w nim Żydów wymordowano w Sobiborze.


– 30 kwietnia 1928 roku utworzono agencję pocztową w Krzywowierzbie.

– 1 maja 1829 roku zawiązało się Towarzystwo Szkółki Elementarnej na wsi i w gminie Krzywowierzba.

– 1 maja 1925 roku w Wyrykach urodziła się Marianna Bielecka – autorka wierszy lirycznych, fraszek i przyśpiewek.

– 1 maja 1990 roku – utworzono Poleski Park Narodowy, o powierzchni

4813,35 ha.

– 1-2 maja 1942 roku – rozpoczął się pierwszy etap likwidacji włodawskiego getta, podczas święta Szawuot. W tych dniach naziści wywieźli do komór gazowych w Sobiborze około dwóch tysięcy Żydów. Getto we Włodawie powstało w styczniu 1940 roku. Było zlokalizowane w rejonie ulic: Wyrykowskiej (obecnej ul. Tysiąclecia PP), Okunińskiej i Kotlarskiej. W getcie stłoczono około 9 tys. osób – miejscowych Żydów oraz przesiedleńców z Kalisza, Mielca i Wiednia.

– 2 maja 1988 roku do rejestru zabytków wpisano figurę N. P. Marii Niepokalanie Poczętej w Hańsku.

– 3 maja 1957 roku do Włodawy przeniesiony został z Orzysza 23. samodzielny batalion czołgów średnich i artylerii pancernej. We Włodawie batalion występował jako JW 4883. W 1962 roku, na bazie istniejącej jednostki, został sformowany 30. Pułk Czołgów Średnich T-34-85. W połowie 1968 roku nastąpiła zmiana nazwy pułku z 30. na 5. Sudecki Pułk Czołgów Średnich. Święto pułku obchodzono 7 maja.

– 3 maja 2006 roku na placu przykościelnym w Wereszczynie posadzono dwa dęby: jeden poświęcony Janowi Pawłowi II, a drugi kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

– 5 maja 1946 roku we Włodawie powstało Powiatowe Koło SD. Jego pierwszym przewodniczącym został A. Ber, a sekretarzem – I. Pawlaczek.

– W maju 1998 roku zakończyły się prace remontowo-budowlane budynku bet ha-midrasz tzw. Małej Synagogi we Włodawie.

– W maju 2005 roku Włodawskie Zakłady Garbarskie, później Nadbużańskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Polesie” ogłosiły upadłość. (ad)