Kalendarium Ziemi Włodawskiej 7-23 grudnia

– 17 grudnia 2014 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbyła się premiera spektaklu „Boże Narodzenie w domu św. Mikołaja”, przygotowanego przez włodawską grupę „Nadaktywnych”.


– 19 grudnia 1948 roku w Hannie odbył się wiec z okazji Kongresu Zjednoczenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej.

– 20 grudnia 2012 roku w Krakowie zmarł Piotr Epler (ur. w październiku 1939 roku we Włodawie) – profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ichtiobiologii i rybactwa. Długoletni Kierownik Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Pochowany na cmentarzu Salwatorskim.

– 22 grudnia 2011 roku Rada Miasta podjęła uchwałę, która zdjęła z włodawskiej Straży Miejskiej obowiązek pobierania opłaty targowej w drodze inkasa.

– 22 grudnia 1998 roku, uchwałą Rady Powiatu we Włodawie, powołano samodzielną jednostkę organizacyjno-budżetową pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie. PCPR rozpoczęło swą działalność 1 stycznia 1999 roku.

– 23 grudnia 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się premiera filmu dokumentalnego, w reżyserii Jacka Wawryszuka, „We Włodawie nic się nie dzieje”. Blisko trzydziestominutowy materiał, pokazuje jak można tworzyć przeróżne wydarzenia społeczne nie wydając przy tym wielkich pieniędzy. W rolach głównych wystąpili mieszkańcy Włodawy.

– W grudniu 1986 roku w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego odbył się koncert kameralny w wykonaniu Orkiestry PR i TV z Poznania pod dyr. Agnieszki Duczmal i solisty Konstantego Kulki.

– W grudniu 1997 roku zmarł ppłk Franciszek Fiutek – wieloletni dowódca Jednostki Wojskowej 4883 we Włodawie.

– W grudniu 1998 roku przy włodawskiej cerkwi oraz przy zespole synagogalnym kręcono sceny do filmu fabularnego „Wrota Europy”.

– W grudniu 2010 roku zakończyły się prace modernizacyjne w cerkwi p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie. Za ponad 400 tysięcy złotych dokonano wymiany i impregnacji konstrukcji drewnianej dachu, izolacji stropu wraz z wymianą ślepej podłogi, wymianę pokrycia dachowego cerkwi na gont modrzewiowy oraz wymianę przewodów instalacji odgromowej. (ad)