Kąpielisko przy plaży głównej

(26 kwietnia) Podobnie jak w latach ubiegłych także w tym roku gmina Włodawa zorganizuje w Okunince kąpielisko przy plaży głównej, wewnątrz pomostu pływającego. Uchwałę w tej sprawie podjęli jednogłośnie radni na ostatniej sesji RG. Sezon kąpielowy na terenie kąpieliska w Okunince nad Jeziorem Białym ustalono od 1 lipca do 31 sierpnia.

Kąpieliska miały być zgłaszane do 31 grudnia poprzedzającego rok, poza tym ustawowo organizatorzy zobligowani są do 15 czerwca w porozumieniu z sanepidem ustalić harmonogramy badania jakości wody (przynajmniej raz na miesiąc i nie mniej niż 4 w sezonie). Dodatkowo jakość wody ma być systematycznie nadzorowana pod względem wizualnym (obecność widocznych zanieczyszczeń czy sinic). Musi też zostać sporządzona odpowiednia dokumentacja zawierająca szczegółowy profil wody, a informacja o jakości wody w kąpielisku musi być widoczna dla korzystających ze zbiornika. Sezon kąpielowy na jedynym w gminie Włodawa kąpielisku rozpocznie się 1 lipca. Oczywiście będą funkcjonować też tzw. „miejsca do kąpieli”, co do których są inne wymagania formalne niż w stosunku do kąpielisk. (ad)