Karol wśród najlepszych

Kolejny sukces ucznia Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Karol Domański zajął trzecie miejsce w Polsce, wśród najlepszych absolwentów w zawodzie technik – mechatronik. Obecnie jest studentem pierwszego roku Politechniki Warszawskiej.

Najlepsi absolwenci szkół technicznych, rywalizujący w 10. edycji ogólnopolskiego konkursu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich o tytuł „Technik Absolwent 2016”, odebrali dyplomy i nagrody. Wśród nich znalazł się były już uczeń Zespołu Szkół Technicznych, Karol Domański, obecnie student pierwszego roku Politechniki Warszawskiej. Karol zajął trzecie miejsce w Polsce wśród absolwentów w zawodzie technik – mechatronik. Wyróżnienie przyznano mu za bardzo wysoką średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły, świetne wyniki z egzaminu maturalnego, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i rozszerzonych oraz za uzyskanie 100 proc. punktów z trzech kwalifikacji zawodowych, z części pisemnej i praktycznej. Komisja konkursowa wysoko również oceniła ogólnopolskie osiągnięcia Karola w projektowaniu wielu innowacyjnych rozwiązań, które zostały nagrodzone w eliminacjach centralnych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016. Nagrodę absolwent ZST odebrał w budynku Wydziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oddział w Lublinie.
– Jesteśmy dumni z Karola, jego sukcesy to także niemała zasługa nauczycieli, którzy uczyli go przez cztery lata w technikum. Nasi uczniowie są naprawdę zdolni i chętni do pracy. Ich osiągnięcia motywują innych do nauki – mówi Barbara Baluk, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. (ptr)