Każda gmina z dotacją

Wszystkie gminy z powiatu chełmskiego otrzymały dofinansowanie w ramach drugiej edycji rządowego programu Polski Ład. Do niektórych samorządów trafi nawet ponad 10 mln zł.

Na początku ubiegłego tygodnia ogłoszono wyniki drugiej edycji rządowego programu Polski Ład. Samorządy mogły do niego zgłaszać inwestycje – od drogowych, przez wodno-kanalizacyjne, oświatowe, po gospodarkę odpadami czy odnawialne źródła energii. Dofinansowanie jest znaczne – waha się od 80 do nawet 95 procent wartości inwestycji. Do programu wnioski złożyły wszystkie samorządy powiatu chełmskiego. Każda otrzyma przynajmniej jedną dotację, a niektóre nawet trzy.

Najwięcej pieniędzy trafi do GMINY SIEDLISZCZE. Otrzyma ona 14 mln 250 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej Wola Korybutowa – Siedliszcze wraz z przyległymi do niej drogami gminnymi, a także 2 mln 850 tys. zł na rozbudowę infrastruktury wodociągowej wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu do odczytu wodomierzy i rozliczania opłat za wodę.

GMINA WOJSŁAWICE otrzyma 15 mln 845 tys. zł na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojsławicach-Kolonii.

Prawie 11 milionów ucieszyło wójt GMINY LEŚNIOWICE – Joannę Jabłońską.

– Bardzo się cieszę, że nasze projekty zostały tak wysoko ocenione – mówi. – Największy nacisk położyliśmy tym razem na gruntowną modernizację infrastruktury drogowej, która jest jednym z naszych priorytetów. Dzięki pozyskanym środkom przebudujemy ponad 10 km dróg gminnych w miejscowościach: Teresin, Leśniowice, Sielec, Poniatówka, Sarniak, Wygnańce, Kumów Plebański i Majdan Leśniowski. Ale to nie koniec dobrych wiadomości, ponieważ dzięki współpracy z powiatem chełmskim przebudowana zostanie również droga Kasiłan – Sielec – Żmudź. Część dofinansowania przeznaczymy na kontynuację termomodernizacji budynków mienia komunalnego. Znakomite wieści mam również dla mieszkańców Dębiny i Kasiłanu, którzy zyskają nową świetlicę wiejską – dodaje wójt Jabłońska.

13 mln 130 tys. zł trafi do GMINY ŻMUDŹ. Dzięki temu zrealizowane zostaną trzy inwestycje: budowa budynku szatni na boisku w Żmudzi (dofinansowanie –

1 mln 350 tys. zł), przebudowa oczyszczalni ścieków w Żmudzi (4 mln 750 tys. zł) oraz przebudowa dróg (7 mln 30 tys. zł).

9,5 mln zł dostanie GMINA WIERZBICA. Pieniądze te pomogą w sfinansowaniu przebudowy ulic: Promykowej, Szkolnej, Słonecznej, Kwiatowej, Polnej, Ogrodowej i Wapiennej oraz budowę nowych parkingów przy urzędzie gminy i OSP. Inwestycja dofinansowana jest w 95 procentach. – To największa inwestycja i najwyższa dotacja w historii gminy Wierzbica – cieszy się wójt Zdzisława Deniszczuk.

Radości nie kryją też w GMINIE SAWIN. Ta otrzyma 4 mln 800 tys. zł na budowę ścieżki rowerowej na trasie Chełm – Włodawa, a także 1,5 mln zł na modernizację drogi gminnej w Krobonoszy.

Także dwie inwestycje sfinansuje z Polskiego Ładu GMINA RUDA-HUTA. 2 mln 465 tys. zł pomogą w przebudowie części SP w Rudzie-Hucie na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a 1 mln 434 tys. zł na budowę drogi gminnej w Rudzie-Kolonii.

GMINA BIAŁOPOLE ma dostać 2 mln 448 tys. zł na modernizację oświetlenia ulicznego oraz 1 mln 344 tys. zł na budowę infrastruktury sportowej przy SP w Białopolu.

Sporo zmieni się w miejscowości Jagodne, która w granice administracyjne GMINY CHEŁM przeszła (z gminy Sawin) z dniem 1 stycznia 2022 r. Samorząd otrzyma 4 mln 275 tys. zł na budowę drogi o długości 4,68 km. Na odcinku, o remont którego mieszkańcy Jagodnego apelowali przez dziesięciolecia, pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości od 3,5 do 5 m, a w miejscach jej poszerzenia zostanie wykonana również podbudowa. Gmina Chełm musi dołożyć do inwestycji tylko 225 tys. zł. W Jagodnem pojawi się też nowy wodociąg (dotacja wynosi 3 mln 724 tys. zł, wkład własny – 196 tys. zł).

Trzy inwestycje z drugiej edycji Polskiego Ładu planuje wykonać GMINA REJOWIEC. To instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i pieców na pelet (dotacja wynosi 4 mln 639 tys. zł), przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedliszczki (1 mln 763 tys. zł) i budowa kanalizacji sanitarnej (1 mln 383 tys. zł).

GMINA DOROHUSK na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej otrzyma 9 mln 400 tys. zł.

Do GMINY DUBIENKA trafi 4 mln 750 tys. zł. Pieniądze te pozwolą na wykonanie dokumentacji oraz modernizację dróg dojazdowych do pól i dróg gminnych.

Z możliwości realizacji długo oczekiwanych trzech inwestycji cieszy się Dariusz Stocki, wójt GMINY KAMIEŃ. – Mamy otrzymać z Polskiego Ładu ponad 2 mln zł na remonty pięciu odcinków dróg – mówi „Nowemu Tygodniowi” Stocki. 1 mln 870 tys. zł gmina Kamień dostanie na budowę boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Kamieniu i Strachosławiu. Boiska mają mieć rozmiar 32 m na 18 m. – Będą to boiska do mini piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego i badmintona – wylicza wójt gminy Kamień. Kolejną inwestycją jest przebudowa nieczynnego od lat Ośrodka Zdrowia w Kamieniu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury. Kwota dotacji to 2 mln 250 tys. zł. Gmina ma zabezpieczony wkład własny na wykonanie wszystkich trzech inwestycji.

Sporo będzie się też działo w REJOWCU FABRYCZNYM. Jak informuje Adrian Zieliński z urzędu miejskiego, miasto otrzyma z drugiej edycji Polskiego Ładu 5 mln 192 tys. zł na przebudowę kilku ulic: Mikołaja Reja, Hirszfelda, Mickiewicz, Słowackiego, Parkowa oraz drogi, która nie ma nazwy, ale roboczo nazywane jest ul. Nad Kopalnią. W grę wchodzi w sumie 2,3 km dróg. Drugą dotowaną kwotą

4 mln 729 tys. zł inwestycją ma być budowa kanalizacji sanitarno-ściekowej w Rejowcu Fabrycznym. – Wkłady własne mamy zabezpieczone, przetargi chcemy ogłosić jak najszybciej – mówi Zieliński.

Trzy inwestycje z Polskiego Ładu zamierza wykonać GMINA REJOWIEC FABRYCZNY. To budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pawłowie (dotacja – 3,8 mln zł), budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP w Lisznie (3 mln 150 tys. zł) i przebudowa dróg gminnych (4 mln 750 tys. zł).

Ostatnia z omawianych gmin, GMINA BIAŁOPOLE, ma otrzymać dwie dotacje: 1 mln 344 tys. zł na budowę infrastruktury sportowej przy SP w Białopolu oraz 1 mln 976 tys. zł na przebudowę dróg gminnych. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here