Każdy znajdzie coś dla siebie

UMCS oferuje kształcenie na 11 wydziałach w Lublinie i na Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Kandydaci mogą wybierać spośród ponad 80 kierunków i około 250 specjalności

Już za kilka dni maturzyści odbiorą wyniki egzaminów i wybiorą swoje kierunki studiów. Ciągle trwa internetowa rejestracja na lubelskich uczelniach. Przypominamy, jakie nowości pojawiły się w ofertach oraz jakie są terminy rekrutacji na poszczególnych uniwersytetach.

Nie tylko dla humanistów

Na KUL rejestracja kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 8 lipca. Tegoroczną nowością jest kierunek prowadzony w języku angielskim – antropologia stosowana. To studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę o człowieku w wymiarze społeczno-kulturowym, historycznym, biologicznym oraz filozoficznym. Ponadto, kierunek pedagogika specjalna, który dotychczas prowadzony był w systemie studiów licencjackich, staje się kierunkiem jednolitym magisterskim.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej umożliwia rejestrację online do 10 lipca. Uczelnia oferuje kształcenie na 11 wydziałach w Lublinie i na Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Kandydaci mogą wybierać spośród ponad 80 kierunków i około 250 specjalności. W ofercie na nadchodzący rok akademicki znalazły się następujące nowości na studiach I stopnia: kierunek prawno-administracyjny, international relations, polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie oraz wychowanie fizyczne (realizowane w Puławach).

Dla inżynierów, medyków, przyrodników

Politechnika Lubelska oferuje 21 kierunków kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia, na które rejestracja trwa do 8 lipca. W tym roku uczelnia nie wprowadza nowych kierunków, ale rozwija te, które sprawdzają się najlepiej wśród studentów.

Na Uniwersytecie Medycznym rejestracja potrwa do 9 lipca z wyjątkiem ratownictwa medycznego i technik dentystycznych (tutaj termin minął 17 czerwca). UM jako jedyna uczelnia w Polsce oferuje studia na kierunku biomedycyna. Program studiów przewiduje również zajęcia prowadzone w języku angielskim przez profesorów wizytujących m. in. z Belgii, Kanady, Finlandii i USA.

Na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym można rejestrować się do 10 lipca. Nowe i wyjątkowe w skali kraju są tutaj następujące kierunki: mleczarstwo, zarządzanie zasobami Ziemi, biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Ponadto w ofercie pojawiły się jeszcze inne nowości: zielarstwo i fitoprodukty, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne oraz analityka weterynaryjna. Kandydaci będą mogli wybrać też kierunek Global Manager in Agrobusiness, czyli bezpłatne studia w języku angielskim dla kandydatów z Polski, realizowany w ramach projektu. MG

News will be here