Kazimierczak wraca do Chadeku

Jest ogłoszony konkurs na dyrektora Departamentu Promocji i Kultury chełmskiego magistratu. Obecnie kieruje nim Bartłomiej Kazimierczak, ale – jak ustaliliśmy nieoficjalnie – ma on objąć posadę dyrektora Chełmskiego Domu Kultury.

Bartłomiej Kazimierczak funkcję dyrektora Departamentu Promocji i Kultury objął na początku ubiegłego roku, po zmianie struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Chełm. Do magistratu przyszedł z Chełmskiego Domu Kultury, gdzie był szefem działu imprez. Jak podaje Biuro Prasowe Prezydenta Chełma, Kazimierczak w najbliższym czasie rozwiąże umowę z magistratem za porozumieniem stron i wróci do Chadeku. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie na dawne stanowisko. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, ma pokierować całą jednostką.

Bartłomiej Kazimierczak zna Chełmski Dom Kultury od podszewki. Miał duży udział we wszystkich imprezach organizowanych w ostatnich latach przez placówkę.

Prezydent Jakub Banaszek w poniedziałek 10 sierpnia ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm konkurs na dyrektora Departamentu Promocji i Kultury. Kandydaci na składanie ofert mają czas do najbliższego piątku, 21 sierpnia. Muszą m.in. posiadać wyższe wykształcenie, pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzy lata w zakresie kultury lub promocji, a ponadto znać kilkanaście ustaw: o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, pracownikach samorządowych, ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o bibliotekach, muzeach, finansach publicznych i kilku innych. Muszą również popisać się znajomością kalendarza uroczystości patriotycznych.

Od kilku miesięcy pełniącym obowiązki dyrektora Chadeku jest Mariusz Kalman. Zastąpił on odwołaną przez prezydenta Banaszka Małgorzatę Paździor-Król, która placówką zarządzała przez blisko 12 lat. (s)