Klasy akademickie w II LO

To ciekawa i ambitna alternatywa dla chełmskiej młodzieży. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych i II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie zawarły porozumienie o utworzeniu klas akademickich w zakresie edukacji lotniczej. Może w końcu przybędzie chełmian-pilotów?

Dr hab. inż. Arkadiusz Tofil – rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie i Zbigniew Niderla – dyrektor II LO w Chełmie podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a liceum. Jego przedmiotem jest utworzenie tzw. klas „akademickich” w II LO w Chełmie w zakresie edukacji lotniczej tj. obsługa ruchu lotniczego – pilotaż, dyspozytor lotniczy i personel lotniczy – stewardesa. Oddziały te patronatem naukowym obejmie Centrum Lotnicze PANS w Chełmie.

Obie strony zadeklarowały współpracę, która realizowana będzie poprzez opracowanie rozszerzonych programów nauczania z zakresu edukacji lotniczej, a następnie prowadzenie zajęć i wykładów przez nauczycieli akademickich. Ponadto, uczniowie liceum będą mogli uczestniczyć w sesjach naukowych, wykładach otwartych i innych spotkaniach cyklicznych w PANS w Chełmie oraz w kołach naukowych prowadzonych na chełmskiej uczelni.

Istotnym elementem porozumienia jest organizowanie seminariów, wykładów, sympozjów z udziałem nauczycieli akademickich PANS w Chełmie oraz nauczycieli II LO w Chełmie. Współpraca ma promować wśród młodych ludzi nowe umiejętności i idee zdobywania wiedzy oraz uważnego kształtowania swojej drogi zawodowej. Jest duża szansa, że współpraca pomiędzy obiema placówkami zaowocuje tym, że więcej młodych chełmian zdobędzie zawody, w których dobra praca i płaca jest na wyciągnięcie ręki. (opr. mo)

News will be here