Kolejne drzewo poszło pod topór. Mieszkańcy protestują

Na Słoneczym wycięto piękny jesion

Wycięcie starego jesionu przy ul. Szymanowskiego 6 poruszyło niektórych mieszkańców tak bardzo, że wysłali do naszej redakcji list. Nie chcą, aby Słoneczne stało się osiedlem z betonu. W ChSM tłumaczą, że drzewo zahaczało o balkony i zagrażało bezpieczeństwu ludzi.

Wycinka drzew to temat, który jak zwykle budzi emocje wśród mieszkańców. Opinie na ten temat najczęściej są podzielone, bo – jak zwykle – punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia. Do „Nowego Tygodnia” dotarł ostatnio list mieszkańców-emerytów z osiedla Słoneczne, oburzonych wycinką drzew. W liście czytamy: „… W środku osiedla jest mały park…. Są ławki, stare drzewa, stoi krzyż, można usiąść i odpocząć w cieniu. Ale nie, komuś to przeszkadzało, najlepiej wyciąć, zniszczyć. Co z tego, że później posadzą inne małe drzewka, które nie będą spełniać tej atmosfery, co stare drzewa. W końcu nasze osiedle stanie się ze szkła i betonu…”.

Sprawdziliśmy. Przy bloku Szymanowskiego 6, znajdującym się vis-a-vis skweru, o którym piszą autorzy listu, rzeczywiście jest pniak – pozostałość po niedawno wyciętym, dorodnym jesionie. Kilkadziesiąt metrów dalej, w „małym parku” także są pniaki, ale widać, że te drzewa wycięto dużo wcześniej. Pracownicy Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej potwierdzają, że jesion tuż przy bloku Szymanowskiego 6 został niedawno wycięty, bo w ich ocenie zagrażał bezpieczeństwu ludzi i mienia. Zapewniają jednak, że w ostatnim czasie w „małym parku” nie usuwano innych drzew.

– 9 października 2023 roku Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa wystąpiła do Prezydenta Miasta Chełm z wnioskiem w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednej sztuki drzewa rosnącego na terenie położonym przy działce nr 347/10 obwód 22 (mały park) – informuje ChSM. – Do wniosku dołączono oświadczenie z 9 września 2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej na klatkach schodowych bloku K. Szymanowskiego 6 oraz stronie www Spółdzielni, informacji o zamiarze złożenia wniosku na wycinkę drzewa. Do wniosku dołączono informację na temat braku wniesienia, w okresie wywieszenia ogłoszenia, uwag lub sprzeciwów od mieszkańców. Oględziny drzewa ujętego we wniosku zostały przeprowadzone przez pracowników Urzędu Miasta 23 wrzenia 2023 roku. W trakcie oględzin potwierdzono, że drzewo z gatunku jesion wyniosły, nadmiernie wybujałe z wysoko usytuowaną koroną, mocno pochylone – podczas silnych wiatrów przegina się i koroną sięga balkonów, powodując uszkodzenia. Zagłusza prawidłowy wzrost pozostałych drzew rosnących w pobliżu. Drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Urząd miasta zezwolił na usunięcie drzewa, zobowiązał również administratora terenu na dokonania na działce nasadzenia dwóch drzew. (mo)

News will be here