Kolonoskopia bezpłatnie i bez kolejki

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ma jeszcze wolne miejsca na bezpłatne badania kolonoskopowe w ramach programu Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego. Program jest skierowany do osób, które nie miały wykonanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat, mają 50-65 lat lub 40-49 lat, u których rodziców lub rodzeństwa rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Rak jelita grubego jest drugim, po raku płuca, najczęściej występującym nowotworem złośliwym w Polsce. Co roku w naszym kraju notuje się około 18 tysięcy nowych zachorowań. Rak jelita grubego powstaje ze zmian łagodnych – polipów. Są one stwierdzane u około 25 procent badanych w wieku 50-65 lat nieprezentujących jeszcze żadnych objawów alarmowych ze strony jelita grubego. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, która pozwala na usunięcie zmian w jelicie, a tym samym uniemożliwienie przekształcenia się ich w złośliwe zmiany nowotworowe jelita grubego.

– Kolonoskopia przesiewowa, którą proponujemy pacjentom, ma na celu wykrywanie wszystkich wczesnych zmian nowotworowych, w tym również polipów, które mogą transformować w stronę patologii nowotworowych. Jednocześnie przy okazji badania kolonoskopii przesiewowej usuwamy wszystkie nieprawidłowości w jelicie – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach kierująca Klinicznym Oddziałem Gastroenterologii SPSK Nr 4 w Lublinie. – Następnie usunięty materiał jest przekazywany do badania histopatologicznego, dzięki któremu można ocenić, jaki był charakter zmiany i czy została ona usunięta w całości, jak również ustalić termin kolejnej kolonoskopii. Wczesne wykrycie nowotworu jest bardzo istotne i wpływa na dalsze leczenie pacjenta. Rak jelita grubego na wczesnym etapie jest niemal całkowicie wyleczalny – podkreśla

Kwalifikacja do badań

Do badań profilaktycznej kolonoskopii kwalifikują się osoby bez objawów klinicznych sugerujących nowotwór jelita grubego, które nie miały wykonanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat oraz spełniają kryteria wiekowe: 50-65 lat lub  40-49 lat, posiadające krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo), u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Do badania w programie pacjenci kwalifikowani są na podstawie ankiety. Badania wykonują lekarze specjaliści gastroenterologii – doświadczeni endoskopiści, pracownicy Klinicznego Oddziału Gastroenterologii. Samo badanie jest precyzyjne i trwa od 15 do 40 minut. W zależności od wskazań medycznych kolonoskopia może być przeprowadzona w znieczuleniu miejscowym (z zastosowaniem żelu znieczulającego) lub znieczuleniu ogólnym. Odczuwany przez pacjenta dyskomfort jest zmniejszony do minimum. Badanie jest całkowicie bezpłatne, finansowane przez NFZ.

Rejestracja oraz informacje dotyczące badania: nr tel. 81 724 46 73, nr tel. 81 724 45 32, lub w Sekretariacie Kliniki Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową SPSK Nr 4 w Lublinie, ul. Dr K. Jaczewskiego 8. Opr. ZM

News will be here