Komendant Bereza już oficjalnie [GALERIA]

Pełniący od lutego br. obowiązki szefa krasnostawskich strażaków st. kpt. Kamil Bereza od 21 maja jest już oficjalnie Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Akt powołania wręczył mu Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Zenon Pisiewicz.

Starszy kapitan Kamil Bereza służbę w straży pożarnej rozpoczął w 2008 r. jako kadet Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, którą ukończył w 2010 r. uzyskując tytuł technika pożarnictwa oraz stopień młodszego aspiranta. Jako absolwent SA PSP Kraków został skierowany do dalszego pełnienia służby w krasnostawskiej komendzie, kolejno na stanowiskach: starszego ratownika, zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, a od 2018 dowódcy JRG. Przez wiele lat pełnił również funkcję oficera prasowego KP PSP w Krasnymstawie. Przez cały czas pełnienia służby systematycznie podnosił kwalifikacje zawodowe: w 2014 r. ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa i stopień młodszego kapitana PSP, w 2016 r. uzyskał tytuł magistra na wydziale zarządzania Politechniki Lubelskiej, w 2021 r. ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ponadto st. kpt. Kamil Bereza został odznaczony i wyróżniony: Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” w 2022 r. oraz Odznaką ,,Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” w 2023 r. (kg)

News will be here