Komisja rewizyjna w końcu powstała

(22.02) V sesja VI kadencji Rady Powiatu we Włodawie będzie zapamiętana jako ta, podczas której wreszcie udało się wybrać komisję rewizyjną. Opozycyjny PiS do komisji nie wszedł. Niektórym radnym podczas obrad puściły nerwy…

Niemal czterogodzinna sesja rozpoczęła się od informacji starosty z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami. – 16 stycznia burmistrz Włodawy – podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Włodawy” – mówił starosta.

– Dzięki temu do Włodawy trafi rekordowe dofinansowanie w wysokości ponad 14 milionów złotych. Partnerem projektu jest powiat włodawski, którego część obejmuje m.in. powstanie Centrum Usług Społecznych na terenie po byłej jednostce wojskowej. Znajdzie tam nowe miejsca pracy ponad 50 osób.

Następnie radni jednogłośnie podjęli osiem uchwał, m.in. w sprawie podziału środków i dofinansowania z PFRON przypadających powiatowi włodawskiemu na realizację w 2019 roku, ws. określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, ws. przekazania zadania pn. „Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych dróg powiatowych w Okunince”, ws. powierzenia własnego zadania publicznego powiatu włodawskiego (utworzenia schroniska) gminie miejskiej Włodawa.

Przy tej ostatniej uchwale rozgorzała dyskusja, którą radny Wiesław Holaczuk rozpoczął pytaniem: Czy powiat na tym nie straci i czy były jakieś propozycje w zamian? W odpowiedzi wicestarosta Tomasz Korzeniewski stwierdził, że to jest korzystna dla wszystkich współpraca i np. dyrektor ZSZ nr 1 i II LO nie widzi żadnych przeciwwskazań, bo chodzi tylko o okres feryjny i wakacyjny.

Następna uchwała, ws. ustanowienia Statutu Powiatu, również wywołała zażartą dyskusję. Najpierw poprawkę komisji polityki społecznej zgłosił radny Mirosław Konieczny – chciał, aby zarząd liczył 3 osoby, a nie 5 jak dotychczas. – W tak małym powiecie trzech na pewno wystarczy, ponadto byliby wówczas wolni radni do prac w komisji rewizyjnej, bo nie ma teraz chętnych – uzasadniał. Jego opozycyjny kolega Mariusz Zańko dodawał: – Ten kryzys prawny (brak komisji rewizyjnej i komisji skarg – red.) jest dość problematyczny; skoro nas nie zaprosiliście do współpracy w powiecie, to takie macie efekty; trzech by wystarczyło, bo może wtedy mieliby ci radni więcej czasu na swoje hobby.

W odpowiedzi starosta Andrzej Romańczuk zauważył, że wojewoda wezwał do poprawienia niektórych zapisów, ale nie tego dotyczącego pięciu członków zarządu (tylu członków zarządu jest w zdecydowanej większości powiatów w Polsce). W głosowaniu za wnioskiem o zmniejszeniu członków zarządu większość była przeciw. Gdy ten wniosek przepadł, radny M. Zańko zgłosił inny, by etatowymi członkami zarządu nie mogli być wszyscy członkowie zarządu. W głosowaniu przepadła również i ta poprawka. Ostatecznie za statutem w wersji zaproponowanej na sesję było 8 radnych, przeciw 6, zaś 1 (Tadeusz Rudko) się wstrzymał.

Po tym głosowaniu niespodziewaną woltą wykazał się radny Krzysztof Kuszpa, który zrezygnował z funkcji członka zarządu powiatu. Tym samym mógł zostać członkiem komisji rewizyjnej, od początku kadencji bojkotowanej przez radnych z PiS. Po przyjęciu tej rezygnacji rada podjęła uchwałę ws. powołania komisji rewizyjnej w składzie: Tadeusz Sawicki i Krzysztof Kuszpa. To wystarczy, by komisja ta – najważniejsza w samorządzie – mogła skutecznie działać.

Ta wolta rozsierdziła radnego opozycji M. Zańkę, który rzucił do radnego A. Panasiuka: – Złośliwość jest wpisana w zakres pana obowiązków i proszę nie mówić nam, gdzie jako radni mamy pracować. Z kolei jego kolega W. Holaczuk zauważył, że jeśli ktoś pracuje w dwóch komisjach – jak on – to chyba pracuje więcej niż ten, który pracuje tylko w jednej – jak radny Panasiuk. E. Łągwa zakończył dyskusję, mówiąc do opozycji: – Przesadzacie, bo mówicie nam, co mamy robić i wiecie wszystko najlepiej.Opozycja ma swoją rolę i prawa, ale nie przesadzajcie! Na to zdenerwowany

M. Zańko rzekł do E. Łągwy – Wiem, że pan by teraz najlepiej pobuczał i powył, bo jest taka pańska zasada.

Chwilę później w tym samym dwuosobowym składzie powołano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu we Włodawie. Już bez dyskusji. (pk)

W skład komisji rewizyjnej weszli: Krzysztof Kuszpa (L) i Tadeusz Sawicki