Komisja sprawdza nagrody

Gmina Hanna wszczęła postępowanie administracyjne, które ma wyjaśnić, czy w szkole podstawowej w Zaświatyczach miało miejsce niewłaściwe gospodarowanie finansami. Są podejrzenia, że poprzedni zarząd w nieprawidłowy sposób przydzielał pracownikom nagrody finansowe.

Sprawa światło dzienne ujrzała czerwcowej sesji rady gminy, gdy wójt Grażyna Kowalik opowiedziała, że prezes stowarzyszenia zawiadującego szkołą w Zaświatyczach z przekazanej przez gminę subwencji oświatowej przydzielał nagrody nauczycielom, pracownikom i zarządowi. Z kontroli dokumentów wynikało, że płace pochłaniają gros dotacji, a na koszty stałe zostaje zbyt mało pieniędzy. Władze gminy zarządziły więc kontrole finansów szkoły.

– Wszczęliśmy postępowanie administracyjne wyjaśniające w sprawie nienależnie wydatkowanej dotacji – mówi Grażyna Kowalik. – Niedawno w szkole doszło do zmian personalnych. Zmienił się nie tylko skład zarządu, ale też i dyrektor. Ze stanowiska odeszła Danuta Kononiuk, a jej miejsce zajął prezes stowarzyszenia prowadzącego szkołę, Zdzisław Koszut. W ubiegłym tygodniu zostało wysłane do niego pismo informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Zakończy się ono wydaniem decyzji administracyjnej, od której zarząd będzie mógł się oczywiście odwołać. Obecnie finanse szkoły bada komisja rewizyjna. Z tego, co wiem, wgląd w dokumentację chce mieć też nowy zarząd stowarzyszenia – dodaje wójt. (bm)