Komisje obsadzone, wynagrodzenie starosty ustalone „na maksa”

Po przystąpieniu radnych PSL i PO do koalicji z PiS, opozycja w powiecie (po prawej stronie na sali obrad) liczy tylko czterech radnych ŚWS i Konfederacji

Szybko, sprawnie i bez dyskusji przebiegła ostatnia (23 maja) sesja Rady Miasta Świdnik. Emocji i przytyków nie zabrakło za to na odbywających dzień później obradach Rady Powiatu Świdnickiego.

W mieście, jeszcze zanim radni przeszli do zgłaszania członków komisji i głosowań w tej sprawie ślubowanie złożyli radni Stanisław Kubiniec i Romuald Gumienniak. Objęli oni mandaty po wybranym na burmistrza Marcinie Dmowskim i Piotrze Jankowskim, który pozostaje dyrektorem świdnickiej biblioteki.

Wybór członków poszczególnych komisji przebiegł wyjątkowo sprawnie, a to dlatego, że wcześniej odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele klubów i grup radnych ustalili, kto i w jakiej komisji będzie pracować. Składy komisji przedstawiają się następująco:

Komisja Rewizyjna – Aleksander Suski – przewodniczący, Katarzyna Rudnicka-Huciuk, Stanisław Kubiniec, Małgorzata Kondziak-Łobejko, Michał Wypych.

Komisja Budżetu – Stanisław Kubiniec – przewodniczący, Janusz Królik, Edyta Lipniowiecka, Marcin Magier i Elżbieta Migut.

Komisja Strategii i Rozwoju – Włodzimierz Radek – przewodniczący, Aleksander Suski, Edyta Lipniowiecka, Dariusz Zdunek, Robert Syryjczyk.

Komisja Zdrowia, Sportu i Turystyki – Grzegorz Doroba – przewodniczący, Andrzej Krupa, Włodzimierz Radek, Magdalena Szabała, Mirosław Tarkowski.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  – Elżbieta Migut – przewodnicząca, Romuald Gumienniak, Janusz Królik, Kazimierz Patrzała, Magdalena Lemke-Matysiak.

Komisja Oświaty, Rodziny i Spraw Społecznych – Renata Elmerych – przewodnicząca, Romuald Gumienniak, Magdalena Lemke-Matysiak, Michał Wypych, Grzegorz Doroba.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Kazimierz Patrzała – przewodniczący, Renata Elmerych, Katarzyna Rudnicka-Huciuk, Magdalena Szabała, Mirosław Tarkowski.

W powiecie tak grzecznie nie było 

Dzień później, w piątek 24 maja, obradowała Rada Powiatu Świdnickiego. Tu również już wcześniej radni ustalili składy osobowe komisji, a na sesji uchwałami zatwierdzono ich skład. Tak spokojnie jak w mieście jednak nie było. Do komisji rewizyjnej wytypowano Dariusza Tokarzewskiego, Renatę Trałę, Mariusza Wilka, Łukasza Reszkę i Franciszka Mroza. Wicestarosta Dariusz Kołodziejczyk zaproponował, aby komisji przewodniczyła R. Trała, a jej zastępcą był D. Tokarzewski. Zaoponował radny Jakub Osina, który stwierdził że zgodnie z „dobrym demokratycznym obyczajem”, należałoby umożliwić objęcie którejś z tych funkcji radnemu opozycji. Przy okazji wbił też szpilę nowemu wicestaroście.

– Komisja Rewizyjna jest po to, by bezstronnie badać działalność zarządu, a radni koalicyjni tego nie gwarantują – mówił Osina. Tak było w zeszłej kadencji, kiedy rządził PiS, przewodniczącym był wtedy w opozycji do PiS-u pan Dariusz Kołodziejczyk, który w tej kadencji zdecydował się być radnym popierającym PiS, jak cała PO w Świdniku. Dołączył do „bandy trojga”, na czele której stoi herszt z Piask i emerytowany burmistrz Świdnika. W związku z tym, zgłaszam na przewodniczącego komisji rewizyjnej pana Mariusza Wilka, który jest radnym opozycyjnym, doświadczonym i spełnia kryterium bezstronności kontroli wobec zarządu.

Do słów Osiny odniósł się Łukasz Reszka, który zarzucił przedmówcy hipokryzję i obłudę.

– Przypomnę, że jak pan Osina zasiadał w zarządzie, to prosiliśmy i walczyliśmy o to, aby opozycja miała przewodniczącego komisji rewizyjnej i wtedy problemu nie było. Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia – mówił..

– To prawda, ale gdyby pan ćwiczył obserwację mocniej, to zobaczyłby, że wspólną cechą kadencji, o której pan mówi i tej kadencji nie jestem ja, ale pana nowy przyjaciel – PSL, więc zażalenia proszę to tej najbardziej sprzedajnej na świecie, a na pewno w Polsce partii politycznej – ripostował Osina.

Ostatecznie przewodzącą komisji rewizyjnej została R. Trała, a jej zastępcą D. Tokarzewski.

W Komisji Skarg Wniosków i Petycji zasiądą – Tomasz Szydło – przewodniczący, Andrzej Radek, Mariusz Wilk, Renata Trała, Arkadiusz Jurek; w Komisji Budżetu i Rozwoju – Michał Piotrowicz – przewodniczący, Jakub Osina, Marcin Najda, Dariusz Kołodziejczyk, Łukasz Reszka; w Komisji Infrastruktury i Środowiska – Anna Pytka – przewodnicząca, Zbigniew Twaróg, Przemysław Małysz, Andrzej Radek , Waldemar Jakson; w Komisji Rodziny i Spraw Społecznych – Arkadiusz Jurek – przewodniczący, Andrzej Mańka, Łukasz Czemerys, Tomasz Szydło.

20 tysięcy dla starosty

Na sesji radni przyjęli także uchwałę w sprawie wynagrodzenia starosty świdnickiego Waldemara Jaksona. Jego wynagrodzenie wyniesie ok. 20 tys. zł (składa się na to wynagrodzenie zasadnicze 10 430 zł, dodatek funkcyjny – 3 450 zł, dodatek specjalny stanowiący 30 proc. obu tych składników i dodatek stażowy, czyli 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego). Radny Osina zauważył, że to dość sporo, zwłaszcza, że starosta ma prawa emerytalne.

– Studentów i emerytów zazwyczaj zatrudnia się, żeby obniżyć koszty, a nie je podwyższać, ale wiemy, że PiS jest niezwykle pazerną partią. Zobaczymy wynagrodzenia pozostałych członków zarządu, bo złożymy prośbę o informację w tym zakresie i poinformujemy społeczność, ile kosztuje nowy zarząd. Te 20 tys. zł dla osoby wieki emertytalnym, to wg mnie jest za dużo, dlatego zagłosuję przeciw – mówił radny, a potem zaproponował poprawkę w projekcie uchwały zakładającą obniżenie wynagrodzenia zasadniczego starosty z 10 430 zł do 7 500 zł.

– Ja znam wynagrodzenia, jakie państwo mieliście będąc w zarządzie – odpowiadał mu starosta. – Wszystkie składniki mieliście „na maksa”. Obłuda.

Ostatecznie poprawkę radnego Osiny odrzucono, wynagrodzenie starosty w zaproponowanej pierwotnie kwocie uchwalono 13 głosami „za” i 4 „przeciw”. (w)

 

 

 

 

News will be here