Komu węgiel lub dodatek?

Urząd Miasta Chełm rozpoczął kolejny nabór wniosków na preferencyjny zakup węgla. Do połowy ubiegłego tygodnia wpłynęło ponad 380 zgłoszeń.

Wnioski można składać do 15 lutego. Ich wzór dostępny jest na stronie internetowej miasta. W piśmie, obok wskazania swoich danych i adresu gospodarstwa domowego, należy podać informację dotyczącą ilości węgla wraz z uwzględnieniem jego rodzaju. Można wybierać spośród trzech frakcji (orzech, groszek, miał). Wnioski przyjmuje Departament Spraw Obywatelskich (Wydział Polityki Społecznej, ul. Obłońska 20, pok. nr 10., w godz. 8-14, dodatkowe informacje pod nr tel.: 82 565 34 00).

Do połowy ubiegłego tygodnia chęć zakupu węgla od miasta na preferencyjnych warunkach wyraziło 382 gospodarstwa domowe. W ramach pierwszego naboru, który przeprowadzono jeszcze w ubiegłym roku, do UM Chełm wpłynęły 1 302 wnioski.

UM przyjął także 4 622 podań o wypłatę dodatków węglowych na kwotę prawie 11,2 mln zł.

Dystrybucją węgla zajmie się Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej; sprzedawcą opału, zgodnie z zawartą umową, jest kopalnia „Bogdanka”. Cena tony węgla, niezależnie od rodzaju, to 1 850 zł.

Urzędnicy przypominają również, że do 1 lutego br. można składać wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, dla których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną (również pompami ciepła). Wnioski przyjmuje Departament Komunalny (Wydział Ochrony Środowiska, ul. Obłońska 20, pok. nr 17, w godz. 8-14, szczegóły: tel. 82 565 50 47). Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii.

– Kwota dodatku wynosi 1 tys. zł, jednakże w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku przekroczyło 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1,5 tys. zł – informują urzędnicy.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Do tej pory do chełmskiego magistratu wpłynęło 56 wniosków o przyznanie dodatku. (w)