Konkurs Poetycki im. Anny Kamieńskiej

Krasnostawski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie zapraszają autorów zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego do udziału w dwudziestym trzecim konkursie poetyckim im. Anny Kamieńskiej na zbiór poezji wydanych w roku 2016.

Zgłoszenia na konkurs nadsyłać mogą autorzy, wydawnictwa, stowarzyszenia oraz związki twórcze. Nadesłanie tomiku jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie go w formie publikacji pokonkursowych, bądź reklamujących kolejne edycje konkursu. Podsumowanie literackiej rywalizacji i wręczenie nagród odbędzie się w drugiej połowie kwietnia 2017 w Krasnostawskim Domu Kultury. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wierszy w trzech egzemplarzach do dnia 4na adres: Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw, z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. Kamieńskiej”. Więcej informacji u Stanisława Kliszcza, tel. 82 576 22 18, e-mail: kultura@krasnystaw.pl. (k)