Konkurs WOPR

Rozstrzygnięto organizowany przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie konkurs plastyczny pod nazwą „Bezpieczeństwo nad wodą w okresie letnim lub zimowym” adresowany do chełmskich dzieci i młodzieży.

Na konkurs wpłynęło 49 prac uczniów z 10 placówek oświatowych w Chełmie, w większości których ratownicy chełmskiego WOPR prowadzili prelekcje i szkolenia dotyczące bezpieczeństwa nad wodą. Najwięcej prac było ze Szkoły Podstawowej Nr 7, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „ARKA PRZYSZŁOŚCI”, Przedszkola Integracyjnego „MINIOXFORD”, a nauczyciele z tych placówek dostali specjalne podziękowania od organizatorów konkursu. 20 prac wyróżniono, a laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.

Dyplomy i upominki trafiły do wszystkich uczestników konkursu. Wystawę prac można oglądać w siedzibie Chełmskiego WOPR przy ul. Jedność 4/3. Konkurs współfinansowany był przez miasto Chełm w ramach zadania publicznego pt. „Cykl prelekcji i szkoleń dotyczących bezpieczeństwa nad wodą dzieci i młodzieży w sezonie letnim i na lodzie”. (opr. mo)

News will be here