Konsultują kurniki

Do 27 lutego mieszkańcy gminy Dubienka mogą składać uwagi do planowanej w Uchańce wielkiej inwestycji. Chodzi o wartą 60 mln zł fermę drobiu.

W gminie Dubienka trwa procedura tzw. udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w Uchańce. Inwestorem jest spółka „StoFarm” z Karczewa, która w planie ma dwadzieścia nowoczesnych kurników wartych 60 mln zł. Kurniki mają powstać ponad czterysta metrów od zabudowań.

Pierwszy etap obejmuje cztery kurniki. Gmina Dubienka opiniowała i uzgadniała inwestycję z czterema instytucjami: Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”, a także Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.

W Urzędzie Gminy Dubienka informują, że choć opinie tych instytucji są pozytywne, to zawierają szereg zaleceń i warunków do spełnienia. Na podstawie tych dokumentów gmina wydać ma decyzję środowiskową, ale zanim to zrobi musi skonsultować temat z mieszkańcami gminy Dubienka.

Wszystkie dokumenty dotyczące inwestycji wyłożone są do ich wglądu. Wnioski i uwagi w tej sprawie można składać do 27 lutego. Dla inwestorów to najtrudniejszy etap, ale – jak informują urzędnicy z Dubienki – dotychczas nikt nie złożył żadnej uwagi ani wniosku. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here