Kontrole u hodowców drobiu

Inspektorzy weterynarii rozpoczęli kontrole u hodowców drobiu w powiecie chełmskim w związku z ptasią grypą szalejącą w regionie. Za niezachowanie środków ostrożności grożą mandaty, które już są wypisywane.

Ogniska ptasiej grypy pojawiły się w województwie lubelskim tuż przed końcem roku. Pierwsze z nich wykryto w powiecie lubartowskim. Wyznaczono strefy zapowietrzenia i zagrożenia. Rozpoznawano jednak kolejne ogniska, w tym m.in. w powiecie krasnostawskim, tj. w Wólce Orłowskiej (gmina Izbica) i Kolonii Olchowiec (gmina Żółkiewka). W tych przypadkach były to drobne ogniska choroby, która zaatakowała ptaki przyzagrodowe i w jej wyniku padło ich kilka sztuk.

Ale odkąd wystąpiło pierwsze ognisko w województwie lubelskim wirus pochłonął już kilkadziesiąt tysięcy sztuk ptaków. W powiecie chełmskim inspektorzy weterynarii ruszyli na kontrole do hodowców drobiu, którzy zobowiązani są w tej sytuacji przestrzegać wytycznych z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Są w nim zawarte liczne zakazy i nakazy.

– Podczas kontroli sprawdzamy warunki, w których utrzymywany jest drób i to, czy są one zgodne z przepisami – mówi Agnieszka Lis, powiatowy lekarz weterynarii w Chełmie. – W niektórych przypadkach zmuszeni jesteśmy karać właściciela mandatami. Tak jest na przykład w przypadku, gdy drób nie jest przechowywany na terenie ogrodzonym, a biega po polu, bo i tak się zdarza. Ale staramy się w pierwszej kolejności przestrzegać i tłumaczyć, jak ważne jest respektowanie wytycznych w sytuacji, gdy zagrożenie ptasią grypą jest tak realne.

Nakazy i zakazy

W związku z zagrożeniem ptasią grypą hodowcy drobiu zobowiązani są do przestrzegania wytycznych z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, tj: zakazy: pojenia drobiu i ptactwa wodą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki; wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób – zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Nakazy: utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami – oznacza to zabezpieczenie wybiegu dla drobiu wypuszczonego poprzez np. siatkę, zadaszenie, odstraszacze ultradźwiękowe; zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki; utrzymywania drobiu bez dostępu do zbiorników wodnych; zabezpieczania paszy przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami; karmienia i pojenia w sposób zabezpieczający przed dostępem dzikich ptaków i ich odchodami; stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich; oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem; powstrzymania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu; dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Grypa ptaków to wirusowa choroba drobiu. Wirus ginie przy obróbce termicznej w temperaturze 70 stopni Celsjusza. Drób i jaja upieczone, usmażone lub ugotowane są w pełni bezpieczne. Powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne, mydło i detergenty skutecznie eliminują zagrożenie. Zachowanie podstawowych zasad higieny, częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem, dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich, są prostymi i efektywnymi sposobami zapobiegania grypie. (mo)