Kontrole u pracodawców

Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy prowadzą kontrole u pracodawców z Chełma i regionu. Sprawdzają przestrzeganie rozwiązań wprowadzonych w ramach „Tarcz Antykryzysowych”. Kontrole potrwają do końca roku.

Kontrole rozpoczęły się już w styczniu. A dotyczą przestrzegania przez pracodawców rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy. Realizowane są również u pracodawców z Chełma i powiatu chełmskiego. Inspektorzy sprawdzają przestrzeganie przez nich przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Kontrole przeprowadzane są w zakresie szeregu zagadnień: związanych z obniżeniem wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcia pracownika przestojem ekonomicznym, elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy, porozumień o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia.

Inspektorzy weryfikują zmodyfikowane zasady udzielania urlopów i wypłacane pracownikom w ograniczonej wysokości odprawy, odszkodowania lub inne świadczenia pieniężne przewidziane do wypłaty w związku z ustaniem stosunku pracy. W celu uregulowania nieprawidłowości inspektorzy kierują do pracodawcy wystąpienia, wydają polecenia i decyzje nakazowe. Jeżeli stwierdzona nieprawidłowość jest jednocześnie wykroczeniem, inspektor pracy może wszcząć przeciwko osobie za nie odpowiedzialnej postępowanie, skierować tzw. „środek wychowawczy”, nałożyć mandat karny w wysokości od 1 do 2 tys. zł lub też skierować wniosek o ukaranie do sądu karnego.

W przypadku, gdy inspektorzy ujawnią nieprawidłowości związane m.in. z zatrudnianiem pracowników objętych dofinansowaniem wynagrodzeń oraz zwolnieniami z obowiązku opłacenia składek w ramach pomocy rekompensującej tzw. negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 albo nieprzestrzeganie zakazu wypowiadania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem czy też nieprzestrzeganie obowiązku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres, na który przyznano dofinansowanie, o wynikach przeprowadzonej kontroli zawiadamiają odpowiednie instytucje.

W zależności od sytuacji, mogą to być dyrektorzy pośredniaków lub ZUS-u. Inspektorzy przypominają, że są uprawnieni do przeprowadzania bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy. Z kolei udaremnianie lub utrudnianie im wykonywania tych czynności służbowych to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat więzienia. W związku z tym, w lubelskim PIP informują, że w przypadku podejmowania przez pracodawców działań udaremniających lub utrudniających przeprowadzenie kontroli, inspektor pracy zawiadamia prokuraturę o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Na nasze pytanie o to, jak pracodawca ma przygotować się do kontroli inspektorów, w lubelskim PIP odpowiadają, że biorąc, pod uwagę zakres tematyczny kontroli związanych z przepisami „Tarcz Antykryzysowych”, przedsiębiorcy ci powinni być przede wszystkim gotowi do przedstawienia inspektorowi pracy dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli oraz udzielenia informacji w sprawach objętych kontrolą. (opr. mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here