Kontynuacja i oczekiwanie

Końcówka roku to tradycyjny czas podsumowań, a w samorządach ustalenia budżetu na kolejny rok. W powiecie włodawskim najważniejszą uchwałę w roku przyjmowano niemal wszędzie gładko. Tylko w Starym Brusie potrzebna była do tego dogrywka w formie sesji nadzwyczajnej.

Stary Brus

Podczas zaplanowanej na 28 grudnia sesji budżetowej opozycja zagłosowała przeciw uchwale budżetowej, tak naprawdę nie podając głównego powodu. Konieczne okazało się zwołanie kolejnego posiedzenia – 31 grudnia. Tym razem budżet przyjęto już bez żadnej dyskusji.

Opiewa on na ok. 7,5 mln zł i tradycyjnie jest najniższym w całym powiecie. – W tym roku będziemy się skupiać na montażu instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw indywidualnych za ok. 1,5 mln zł. Chcemy też wykonać modernizację ujęcia wody i rozbudować gminną sieć wodociągową. Reszta pieniędzy pójdzie tradycyjnie na oświatę, drogi i sprawy bieżące – mówi wójt Paweł Kołtun.

Hanna

Budżet Hanny na 2019 rok wynosi ok. 17,3 mln zł. – Będziemy się koncentrować na dokończeniu rozpoczętych inwestycji, czyli na remoncie kościoła i jego najbliższego otoczenia z projektu „Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej” oraz na modernizacji wodociągu i stacji ujęcia wody.

W tym roku termomodernizację przejdzie budynek Urzędu Gminy. Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcia kolejnych projektów: termomodernizacji GOKiS-u oraz dwóch projektów drogowych wspólnych z powiatem, a które dotyczą remontu dróg Nowy Holeszów-Holeszów oraz Dołhobrody przez Zaświatycze do Lacka – wylicza Grażyna Kowalik, wójt gminy.

Wola Uhruska

Dość wysoki, ok. 22-milionowy budżet ma gmina Wola Uhruska, która na tegoroczne inwestycje przeznaczy ok. 8,2 mln zł. – W tym roku dokonamy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i trzech szkół: w Uhrusku, Macoszynie i Woli Uhruskiej – mówi wójt Jan Łukasik. – Będziemy też kończyć budowę świetlicy w Kosyniu. Jeśli znajdziemy wykonawcę, wyremontujemy drogę w Siedliszczu.

Będziemy też montować instalacje fotowoltaiczne na budynkach indywidualnych, chcemy zmodernizować oczyszczalnię ścieków w Bytyniu, przeprowadzić remonty dróg dojazdowych do pól. Niezbędne będzie też opracowanie nowej strategii rozwoju gminy na lata 2019-2025 i dalsze prace scaleniowe w Bytyniu, części Woli Uhruskiej oraz Józefowa. Jak co roku, będziemy kontynuować współpracę z Lubelskim Bankiem Żywności, zorganizujemy też plener artystyczny Kresy – wylicza wójt.

Urszulin

Aż 25,8 mln złotych będą miały do dyspozycji władze gminy Urszulin. Najwięcej, bo około 6 mln zł, kosztować będzie oświata, przy czym subwencja oświatowa to zaledwie 4 mln. – Na inwestycje mamy 9,3 mln zł – mówi wójt Tomasz Antoniuk. – W tym roku zaczynamy budowę sieci tras pieszo-rowerowych, kończymy termomodernizację świetlic i szkół w Wytycznie i Woli Wereszczyńskiej.

Czeka nas też przebudowa Domu Kultury w Urszulinie i remonty dróg oraz remont sali gimnastycznej w Urszulinie. Oprócz tego zaczniemy realizację dwóch tzw. projektów miękkich. Pierwszy dla uczniów na zajęcia dodatkowe pochłonie ok. 0,7 mln zł, drugi jest dedykowany seniorom i osobom z niepełnosprawnością – jest to utworzenie Klubu Seniora – dodaje wójt.

Wyryki

Dochody gminy Wyryki w 2019 r będą oscylować w okolicach 13,3 mln zł. Jak mówi wójt Mirosław Torbicz budżet jest na miarę oczekiwań. – Głównymi działaniami, które pochłoną naszą uwagę w tym roku będą: montaż solarów za ok. 1,3 mln zł, budowa świetlicy w Wyrykach-Woli za 470 tys. zł, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lubieniu poprzez Budowę altany i doposażenie świetlicy oraz wymiana dachu nad częścią budynku biblioteki w Wyrykach – wylicza Torbicz. – Wspólnie z powiatem będziemy realizować dwie inwestycje: budowę parkingu przy cmentarzu w Lubieniu oraz remont drogi w Zahajkach.

Hańsk

17,5 mln zł to budżet gminy Hańsk. – Właśnie podsumowaliśmy ubiegły rok i wyszło, że aż 62 procent budżetu poszło na cele inwestycyjne, więc życzymy sobie, aby sytuacja powtórzyła się za rok – cieszy się wójt Marek Kopieniak. – Oczywiście wiele spraw będzie dotyczyć kontynuacji inwestycji już zaczętych, jak chociażby termomodernizacja szkoły czy budynku Urzędu Gminy.

Bardzo mocno liczymy też na to, że otrzymamy dofinansowanie na remont Gminnego Ośrodka Kultury, która to inwestycja zamknęłaby definitywnie remonty budynków użyteczności publicznej. Oczywiście bardzo mocno będziemy się też skupiać na drogach – dodaje Kopieniak. (bm)