Korekta budżetu

Na ostatniej sesji rada miasta przyjęła zaproponowane przez prezydenta zmiany w budżecie Lublina na 2019 rok.


Dochody i wydatki zostaną pomniejszone o 4,4 mln złotych. Na pewne „obszary” zostaną jednak przeznaczone większe kwoty, aniżeli pierwotnie planowano. 0,7 mln złotych trafi dodatkowo na funkcjonowanie administracji publicznej, z czego np. 300 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na zakup komputerów na potrzeby Urzędu Miasta Lublin. O kwotę 1,4 mln złotych ma zostać pomniejszona tzw. rezerwa ogólna.

Z kolei o 1,2 mln złotych wzrosną wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Do budżetu zostało wprowadzone „zadanie polegające na wykonaniu parkletów w rejonie ulic Świętoduskiej i Lubartowskiej”. Całkowity koszt inwestycji wyniesie aż 0,2 mln złotych. O 1,4 mln złotych zostaną zwiększone środki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

O 430 tysięcy złotych ma wzrosnąć dotacja dla Centrum Kultury, która zostanie przeznaczona na realizację projektu „Litwa na Litewskim” oraz pikników „Unia Lubelska w dzielnicach”. 150 tysięcy złotych otrzyma Ośrodek Brama Grodzka – „Teatr NN” – pieniądze zostaną przeznaczone na stworzenie „elementarza” oraz portalu poświęconego unii lubelskiej. GR