Krasnostawska policjantka pośmiertnie wyróżniona

Jednym z najważniejszych momentów corocznych obchodów Święta Policji jest uroczystość odbywająca się przed Tablicą Pamięci w Warszawie oraz złożenie wieńców przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”. W tym roku do policyjnej Księgi Pamięci wpisano tragicznie zmarłą st. sierż. Magdalenę Dolebską z Krasnegostawu.


Dla całej policji to wyjątkowo wzruszające chwile. Właśnie w ten sposób funkcjonariusze oddają hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli. W uroczystości odsłonięcia tabliczek upamiętniających pięciu policjantów, którzy zginęli w czasie służby, uczestniczyli m. in. dyrektor gabinetu politycznego ministra Spraw wewnętrznych i administracji Michał Ciechowski, komendant główny policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, pierwszy zastępca komendanta policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk, zastępca komendanta głównego policji nadinsp.

Helena Michalak, krajowy duszpasterz policji oraz biskup polowy wojska polskiego gen. bryg. ks. Józef Guzdek, rodziny policjantów, których nazwiska zostały wpisane do Księgi Pamięci oraz komendanci wojewódzcy policji. Do Księgi Pamięci wpisano nazwiska poległych policjantów i odczytano karty pamięci prezentujące ich sylwetki. Rodzinom i przedstawicielom jednostek, w których służbę pełnili polegli funkcjonariusze, przekazano karty pamięci i kopie rozkazów komendanta głównego policji. Rodziny odsłoniły tabliczki epitafijne z nazwiskami policjantów, którzy stracili życie na służbie. W tym roku do księgi pamięci wpisano pięciu funkcjonariuszy.

Znalazła się wśród nich st. sierż. Magdalena Dolebska, referent wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, Dolebska była policjantką zdyscyplinowaną, pracowitą, sumienną i dyspozycyjną. Z powierzonych zadań wywiązywała się rzetelnie i terminowo. Bardzo dobra znajomość przepisów z dziedziny ruchu drogowego, profesjonalizm oraz duża wiedza powodowały, że osiągała dobre wyniki w służbie.

W szczególności przejawiało się to w ujawnianiu i zatrzymywaniu nietrzeźwych kierujących oraz właściwiej reakcji na naruszanie zasad ruchu drogowego. 18 października 2017 r. st. sierż. z innym funkcjonariuszem z Krasnegostawu obsługiwała zdarzenie drogowe w miejscowości Łopiennik Nadrzeczny. Na stojący oznakowany pojazd służbowy, z włączonymi sygnałami świetlnymi, najechał samochód osobowy marki renault. W wyniku wypadku Magdalena Dolebska zmarła w szpitalu. Miała zaledwie 32 lata. (kg)