Krypty dla wszystkich

Krypty pod bazyliką NNMP będą udostępnione do zwiedzania. Urządzana tam ekspozycja ma przyciągnąć turystów. Przygotowania idą pełną parą.

Archeolodzy, po kilku latach przerwy, znowu pracują w kryptach pod posadzkami bazyliki NNMP w Chełmie, skrywającymi pozostałości XIII-wiecznej cerkwi wybudowanej za czasów Daniela Romanowicza. Dotychczasowe odkrycia archeologiczne w ramach polsko-ukraińskiego projektu są niezwykle ciekawe. Natrafiono m.in. na XVI-wieczne pochówki z dobrze zachowanymi szkieletami i bogato zdobionymi szatami. Odkryto też zamurowaną w czasie wojny kryptę, w której zdeponowano szereg pochówków z XVIII wieku. W krypcie znajdowały się mury ściany południowej cerkwi z XIII wieku. Ważnym odkryciem była także płyta z wyrytą datą 1510 lub 1520 r. i napisem w języku starocerkiewnosłowiańskim: „Tu spoczywa Teodor Seliwonow z Chełma”. Szczególne istotne dla naukowców były też dwa duże bloki z piaskowca, fragmenty portali, świadczące o bogatym wystroju świątyni. Krypty i wszelkie eksponaty pozyskane z dotychczasowych badań, będą udostępnione do zwiedzania w przyszłym roku. Teraz trwają przygotowania. Ale wkrótce chełmianie dostaną namiastkę tego interesującego projektu, realizowanego m.in. przez parafię NNMP. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w sierpniu br. udostępnione zostanie turystom na jeden dzień wyjście z krypt od strony pałacu biskupów.
– 27 sierpnia planujemy udostępnić to jedno miejsce, ale całkowite otwarcie i umożliwienie zwiedzania krypt wraz z wystawą możliwe będzie w przyszłym roku – mówi ks. Andrzej Sternik, proboszcz parafii NNMP. – Projekt jest w trakcie realizacji i wymaga jeszcze wielu prac.
Ks. Sternik jest otwarty na współpracę w tym zakresie z archeologami i urzędnikami. Zgadza się z tym, że jeśli jest coś ciekawego do pokazania turystom, to trzeba to zrobić.
– Dobrze, że krypty pod bazyliką będą udostępnione turystom – mówi Stanisław Gołub, chełmski archeolog. – Do odtworzenia jest budynek południowy od strony pałacu biskupiego, prace oświetleniowe, skucie tynków, osuszanie. To prace niezbędne przed umieszczeniem w kryptach zabytków z różnych okresów badań. Ta ekspozycja będzie wyjątkowa. (mo)