Krzywe pójdzie do urn

Na 7 maja wyznaczono termin wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łopiennik Górny. Do urn pójdą mieszkańcy sołectwa Krzywe, by obsadzić mandat wakujący po śmierci radnego Edwarda Bubicza. Komitety wyborcze miały czas na zarejestrowanie się do 13 marca.

Przypomnijmy. 4 lutego w wieku 69 lat zmarł Edward Bubicz, prezes OSP KSRG w Krzywem, kierownik kapeli Łopieńczacy, ale też radny gminy Łopiennik Górny. Prawdziwy człowiek orkiestra, niezwykle lubiany w całej gminie. 10 lutego Katarzyna Zawiślak, komisarz wyborczy w Chełmie, formalnie potwierdziła wygaśnięcie jego mandatu, a 3 marca ogłosiła termin wyborów uzupełniających do rady gminy. Odbędą się one w niedzielę, 7 maja, w okręgu nr 9 obejmującym sołectwo Krzywe.

– Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane do 13 marca w siedzibie delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie, przy pl. Niepodległości 1, w pokoju 324 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30 – ogłosiła Zawiślak.

Nieoficjalnie udało się nam ustalić, że najprawdopodobniej do wyborów zgłosi się tylko jeden komitet wyborczy, sformowany z inicjatywy sołtys Krzywego Renaty Sadowskiej. Choć, jak zauważa wójt Łopiennika Górnego Artur Sawa, komitety można rejestrować jeszcze w poniedziałek, 13 marca, więc niczego wykluczyć nie można.

– Na razie słyszałem o jednym kandydacie, ale do momentu rejestracji w KBW nie chcę zdradzać jego nazwiska – powiedział nam Sawa. (kg)

News will be here