Kto wybuduje inkubator?

Zapewne w miesiącach wakacyjnych poznamy firmę, która wybuduje Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej przy ul. Ceramicznej. Szacunkowy koszt tej inwestycji to blisko 40 mln zł. Ponad 27 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. Reszty miasto musi poszukać w swoim budżecie.

Zaraz po objęciu władzy prezydent Jakub Banaszek poinformował o niedoszacowanej budowie Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej. Wcześniej urzędnicy zapewniali, że planowana przy ul. Ceramicznej inwestycja pochłonie około 22 mln zł, z czego 15 mln zł to unijne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Po podliczeniu wszystkich kosztów okazało się jednak, że przedsięwzięcie zamknie się w kwocie około 40 mln zł. Banaszkowi, z dużym udziałem Zdzisława Szweda, członka zarządu województwa lubelskiego, udało się przekonać władze Lubelszczyzny o zwiększeniu dotacji z 15 mln zł na 27 265 865 mln zł, dzięki czemu inwestycja może być realizowana.

W ubiegłym tygodniu urzędnicy ogłosili przetarg na wyłonienie firmy, która wybuduje inkubator przedsiębiorczości. Na oferty urząd czeka do 26 maja. Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej ma być gotowe do 15 października 2021 roku.

Docelowo Centrum ma być tętniącym życiem inkubatorem przedsiębiorczości i obejmować budowę dwukondygnacyjnego obiektu biurowego oraz hal produkcyjno-magazynowych o powierzchni około 7000 m kw. Projekt dotyczy również zagospodarowania terenu, czyli: budowy dróg wewnętrznych, chodników, oświetlenia, parkingów, zagospodarowania zieleni oraz budowy sieci wodnych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, teleinformatycznych oraz kanalizacji deszczowej. Ci, którzy wynajmą tam przestrzeń, będą mogli ją kształtować pod kątem swoich indywidualnych potrzeb. (s)